Wiadomości

NAJNOWSZE

Dwa wyremontowane nabrzeża oddano do użytku w Porcie Gdańsk w ramach projektu rewitalizacji nabrzeży i toru wodnego.

15 listopada u zbiegu zrewitalizowanych Nabrzeży Mew i Obrońców Poczty Polskiej Marcin Osowski, wiceprezes zarządu ds. infrastruktury, uroczyście ogłosił zakończenie jednego z etapów prac i oddał nabrzeża do użytku.

Zakończenie I etapu rozbudowy Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej polegało na przebudowie połowy długości Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej. Pozostała część nabrzeża pozostaje w remoncie, którego rezultatem będzie zwiększenie jego długości z 345 metrów do 391 metrów. Znacznie zwiększono również głębokość techniczną do 11,2 metrów, co pozwala na obsługę statków o większym zanurzeniu niż dotychczas. Aktualnie nabrzeże wykorzystywane jest głównie do obsługi przeładunków kruszyw, oleju opałowego i bazowego oraz siarki. Przy Nabrzeżu OPP mogą jednocześnie być obsługiwane dwie jednostki.

Przebudowie poddano również Nabrzeże Mew, którego wcześniejszy stan uniemożliwiał cumowanie jednostkom. Obecnie po zakończeniu prac i zmianach konstrukcyjnych nabrzeże zyskało charakter postojowy. Mogą tu zacumować małe jednostki o zanurzeniu do 5,3 metrów.

- Realizacja etapu pierwszego obejmowała wykonanie robót budowlanych na całkowitej długości 286 metrów, w tym wykonanie 174 metrów Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej oraz 112 metrów Nabrzeża Mew. Wykonanie prac w terminie to rezultat dobrej współpracy Generalnego Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. Umożliwia również korzystanie z nabrzeża przez operatora bez zakłóceń oraz przeniesienie prac na Etap II - mówi Marcin Osowski, wiceprezes zarządu ds. infrastruktury.

Wartość inwestycji zrealizowanej w etapie I to ponad 26 mln zł. Etap II, którego koszt wyniesie 16 mln zł, zakłada całkowity remont Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej. Przewidywany okres ostatecznego zakończenia prac na tym odcinku to koniec 2020 r.

Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest spółka DORACO, z którą Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisał umowę w 2017 roku. Wartość inwestycji to ponad 40 mln zł. W Etapie I wykonano roboty budowlane uwzględniające konstrukcję hydrotechniczną, nawierzchnie drogowe, układ kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sieci elektrycznej, oświetlenie, przebudowę belek podsuwnicowych oraz roboty czerpalne z umocnieniem dna. Harmonogram prac dopasowany został do częstotliwości przeładunków prowadzonych na terenie terminalu, nie powodując przestojów w działalności innych przedsiębiorstw.

- Realizacja Nabrzeży OPP i Mew była jednym z bardziej wymagających przedsięwzięć hydrotechnicznych wykonanych przez DORACO - to słowa Radosława Preissa, Członka Zarządu DORACO. - Usytuowanie przy Nabrzeżu Mew zabytkowego Mewiego Szańca, wymagało zastosowania przez nas dodatkowych badań i stałego monitoringu geodezyjnego, a także specjalnej technologii palowania, aby zapobiec destabilizacji gruntów i tym samym zniszczenia obiektu.

Inwestycja została zrealizowana jako jedno z zadań w ramach projektu "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku", który zakłada inwestycje na łączną kwotę ponad 110 mln euro. Projekt zakłada przebudowę i modernizację na łącznej długości ok. 5 km, co przełoży się na poprawę warunków żeglugowych w Porcie Gdańsk.

(r) Fot. www.portgdansk.pl

Powiat kościerski

pomorskie

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 7_2007 copy
 • 12_2006 copy
 • 062012
 • 11_2006 copy
 • 092012
 • 4_2009 copy
 • jedynka6-2014
 • 5_2008 copy
 • 122012
 • 7_2009 copy
 • 1_2006 copy
 • 2_2009 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 8_2008 copy
 • jedynka10-2014
 • jedynka12-2013
 • 6_2008 copy
 • 4_2005 copy
 • 4_2008 copy
 • 4_2006 copy
 • 5_2007 copy
 • 7_2006 copy
 • 2_2008 copy
 • 6_2007 copy
 • 5_2005 copy
 • 3_2009 copy
 • 1_2005
 • 1_2009 copy
 • 9_2006 copy
 • 8_2006 copy
 • jedynka12-2014
 • 2_2007 copy
 • 5_2009 copy
 • 3_2008 copy
 • 2_2005
 • 10_2006 copy
 • 1_2007 copy
 • 3_2006 copy
 • jedynka09-2014
 • 6_2005
 • 7_2008 copy
 • 9_2008 copy
 • 3_2005
 • 4_2007 copy
 • 1_2008 copy
 • 2_2006 copy
 • 5_2006 copy
 • jedynka03-2013
 • 6_2006 copy
 • 3_2007 copy