Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk, trwają prace zmierzające do realizacji pięciu obwodnic na drogach krajowych w województwie pomorskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Spośród pięciu inwestycji realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic najbardziej zaawansowane prace są przy obwodnicy miejscowości Brzezie (powiat człuchowski) zlokalizowanej między Białym Borem a Człuchowem na drodze krajowej nr 25. Trasa ma mieć ok. 4,6 km długości i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miejscowości od południowego zachodu. Jest to bardzo istotna inwestycja dla mieszkańców Brzezia, ponieważ obecna droga krajowa prowadząca przez tę miejscowość jest wąska i uniemożliwia jakąkolwiek przebudowę - nawet chodników - bez wyburzeń budynków.

 
Zaawansowane prace toczą się także przy przygotowaniu obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22. Aktualnie analizowane są poprawki biura projektowego naniesione na przygotowane Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, by w dalszej kolejności móc wybrać najbardziej optymalny przebieg obwodnicy. Ta część dokumentacji jest przygotowywana przez samorządy lokalne i konsultowana przez GDDKiA.

 
Kolejnymi przedsięwzięciami, dla których uzgadniane są programy inwestycji, to obwodnice Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 oraz 25, Słupska i Kobylnicy na drodze krajowej nr 21/S6 oraz we wschodniej części województwa pomorskiego – Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55. Po zatwierdzeniu programów inwestycji kolejnym krokiem będzie przygotowanie dla poszczególnych obwodnic dokumentacji projektowych.

 

Źródło: GDDKiA Gdańsk

Województwo pomorskie