15 października mija termin zgłoszeń do konkursu „Weki z Pomorskiej Spiżarni”. Organizowany przez samorząd województwa konkurs jest adresowany do mieszkańców naszego województwa, którzy prowadzą działalność w formie rolniczego handlu detalicznego.

 

Przedmiotem konkursu są produkty wekowane, wytwarzane w sposób niemasowy i przygotowane z surowców roślinnych, zwierzęcych lub mieszanych, pochodzących w całości  lub  co najmniej  w  50%  z  własnego  gospodarstwa (owoce, warzywa, mięsa, grzyby, nasiona, kwiaty). Produkty będą oceniane w trzech kategoriach: produkt pochodzenia roślinnego, pochodzenia zwierzęcego oraz produkt mieszany. Receptury mogą być oparte o wieloletnią tradycję, albo nowe np. identyfikujące się z obszarem jego produkcji, wytworzone w sposób przyjazny dla środowiska czy wytworzone w wyniku specjalnego procesu obróbki. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jeden produkt w każdej z kategorii.

 

Produkty wraz z formularzem zgłoszeniowym należy wysłać na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 z dopiskiem konkurs „Weki z Pomorskiej Spiżarni”

lub dostarczyć osobiście na adres:

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2, drugie piętro pok. 218 lub 2162.

 

(r)

comments

Województwo pomorskie