Ponad 8,5 mln zł unijnego dofinansowania trafi do gmin Dzierzgoń i Żukowo na odnawialne źródła energii. Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski po podpisaniu umów wręczyli przedstawicielom gmin pamiątkowe czeki.Gmina Dzierzgoń otrzyma niemal 4,8 mln zł dofinansowania unijnego na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Dzierzgoniu oraz 115 budynkach mieszkalnych. Na 210 budynkach mieszkalnych zamontowane zostaną kolektory słoneczne. W ramach projektu zainstalowane zostaną urządzenia o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 1,32 MW. Efektem działań ma być roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 533,12  ton równoważnika dwutlenku węgla. Wartość projektu to ponad 6,2 mln zł.

Gmina Żukowo otrzyma ponad 3,7 mln zł unijnego dofinansowania na wymianę źródła wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych.

W ramach projektu wybudowanych zostanie 120 instalacji kolektorów słonecznych, 65 instalacji kotłów na biomasę oraz 91 instalacji powietrznych pomp ciepła. W ramach projektu zainstalowane zostaną urządzenia do produkcji energii o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 2,14 MW. Efektem działań ma być roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 1 343,99 ton równoważnika dwutlenku węgla. Całkowita wartość projektu to ponad 4,7 mln zł.

W ramach dotacji w dziedzinie odnawialnych źródeł energii  do tej pory podpisanych zostało 28 umów (łącznie z Dzierzgoniem i Żukowem). Wartość tych projektów to niemal 196 mln zł, a dofinansowanie unijne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 to ponad 146 mln zł.

 

(dp)

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 3_2009 copy
 • 1_2008 copy
 • 6_2006 copy
 • 5_2007 copy
 • 3_2008 copy
 • 122012
 • 2_2008 copy
 • 5_2008 copy
 • 7_2006 copy
 • 11_2006 copy
 • 6_2005
 • 7_2008 copy
 • 3_2006 copy
 • 8_2006 copy
 • 4_2006 copy
 • jedynka6-2014
 • 5_2009 copy
 • 1_2009 copy
 • jedynka12-2014
 • 7_2007 copy
 • jedynka03-2013
 • 8_2008 copy
 • 7_2009 copy
 • 10_2006 copy
 • 2_2009 copy
 • 6_2007 copy
 • 9_2008 copy
 • jedynka10-2014
 • jedynka12-2013
 • 4_2007 copy
 • 5_2006 copy
 • 1_2005
 • 3_2007 copy
 • 2_2005
 • 4_2008 copy
 • 3_2005
 • 1_2006 copy
 • 9_2006 copy
 • 4_2009 copy
 • 4_2005 copy
 • 5_2005 copy
 • 12_2006 copy
 • 2_2006 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 1_2007 copy
 • jedynka09-2014
 • 062012
 • 2_2007 copy
 • 092012
 • 6_2008 copy