W ramach unijnej pomocy dofinansowany został program Impuls, czyli odbudowa potencjału pomorskich firm po pandemii covid-19. Unijna dotacja wyniesie ponad 44 mln zł.

 

Umowę na dofinansowanie projektu Impuls podpisał 31 maja 2022 r. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz prezesi Agencji Rozwoju Pomorza.
 

Dwa lata światowej pandemii COVID-19 odcisnęły swoje piętno na niemal każdej dziedzinie życia na Pomorzu, w Polsce i Europie. W niektórych branżach gospodarki straty sięgały kilkudziesięciu procent. Komisja Europejska postanowiła działać, a jej odpowiedzią na skutki pandemii jest właśnie projekt REACT-EU, czyli kompleksowy i bardzo ambitny plan naprawczy europejskiej gospodarki. Kluczową jego rolą jest polityka spójności, zapewniająca zrównoważone ożywienie gospodarcze. Całościowy ogólnoeuropejski budżet programu wynosi ponad 50 mld euro. W ramach REACT-EU pieniądze płyną również na Pomorze. A jednym z przykładów ich wykorzystania jest projekt Impuls.

Dzięki unijnemu wsparciu, Agencja Rozwoju Pomorza przeprowadzi konkurs grantowy dla małych i średnich przedsiębiorstw z tzw. branży czasu wolnego. To branża bardzo poszkodowana w wyniku pandemii koronawirusa.

  – Chodzi o firmy oferujące noclegi, usługi gastronomiczne, sportowe i rekreacyjne. Ale również zajmujące się organizacją turystyki oraz wydarzeń kulturalnych i biznesowych – wyjaśnia Łukasz Żelewski, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza.

W oparciu o kody PKD, została stworzona dokładna lista uprawnionych do aplikowania o granty. A na co firmy będą mogły przeznaczyć wsparcie?

– Może to być realizacja nowych projektów rozwojowych poprawiających potencjał na rynku. Wsparcie będzie można przeznaczyć również na zakupy nowych maszyn i sprzętu – dodaje.

Co istotne, przed złożeniem wniosku, zainteresowani przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa oraz analizy potrzeb firmy.

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się na przełomie czerwca i lipca 2022 r. Wartość przyznanego grantu może wynosić od 25 tys. do 160 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania to 70 proc. kosztów.

 

Michał Piotrowski, UMWP
 

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 1_2007 copy
 • 3_2005
 • 062012
 • 4_2007 copy
 • 7_2008 copy
 • 2_2005
 • 5_2007 copy
 • jedynka10-2014
 • 2_2006 copy
 • jedynka03-2013
 • 7_2006 copy
 • 5_2009 copy
 • 6_2007 copy
 • 6_2005
 • 1_2005
 • 4_2005 copy
 • 3_2006 copy
 • 2_2008 copy
 • 2_2007 copy
 • 10_2006 copy
 • 122012
 • 4_2009 copy
 • 5_2005 copy
 • 12_2006 copy
 • 1_2009 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 4_2008 copy
 • 7_2007 copy
 • 3_2007 copy
 • jedynka12-2014
 • jedynka09-2014
 • 2_2009 copy
 • 4_2006 copy
 • jedynka6-2014
 • 3_2008 copy
 • 3_2009 copy
 • 8_2006 copy
 • 9_2008 copy
 • 1_2008 copy
 • 9_2006 copy
 • 11_2006 copy
 • 7_2009 copy
 • jedynka12-2013
 • 6_2008 copy
 • 1_2006 copy
 • 6_2006 copy
 • 5_2006 copy
 • 092012
 • 5_2008 copy
 • 8_2008 copy