Przybliżyć twórczość wybitnego polskiego malarza marynisty postanowiło Wejherowskie Centrum Kultury. W tym celu powstał projekt „Śladami Mariana Mokwy. W stronę nadmorskiej tożsamości”.     

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna możliwe będzie zrealizowanie całego szeregu interesujących przedsięwzięć.

 

Podstawowym celem projektu jest organizacja działań edukacyjno-animacyjnych, pobudzających kreatywność i twórczość uczestników wszystkich grup wiekowych i społecznych. Organizatorzy chcą skłonić do refleksji nad malarskim piewcą regionu i jego twórczością. Ma ona stanowić inspirację do powstania własnych dzieł. Przede wszystkim zaś projekt ma przybliżyć malarski dorobek Mariana Mokwy w wielu, także eksperymentalnych formach artystycznych. Prezentacja rezultatów stanowić będzie zaś impuls do pogłębiania wiadomości zarówno o samym twórcy, jak i o nadmorskim dziedzictwie kulturowym.

 

Na uwagę zasługuje z pewnością niezwykle szeroka grupa docelowa projektu. Nie opiera się ona bowiem wyłącznie na uczniach wejherowskich szkół. Prezentowane w Filharmonii Kaszubskiej wystawy, będące pokłosiem projektu z pewnością zainteresują zarówno młodzież, dorosłych, jak i seniorów.
Cykl działań rozpoczął się od przekazania szkołom materiałów edukacyjnych dotyczących malarza i jego twórczości. Ogłoszony został również konkurs malarski dla uczniów.     

 

Odbędą się także niezwykle interesujące warsztaty multimedialne, które w nieszablonowy sposób przybliżą dokonania malarza. Motywy jego twórczości stanowić będą również inspirację do realizowanych w Filharmonii Kaszubskiej zajęć graficznych.  Olbrzymią popularnością i zainteresowaniem cieszą się ogłaszane przez Wejherowskie Centrum Kultury warsztaty malarskie. Nie mogło zatem zabraknąć ich i teraz. Młodzi artyści będą mogli doskonalić swój talent w zakresie akwareli i malarstwa olejnego. Zaskoczeniem mogą zaś okazać się warsztaty dla najmłodszych z wykonywania stempli związanych z morzem. To nieczęsto spotykana forma twórczości, która z pewnością okaże się znakomitą okazją do wyzwolenia pokładów kreatywności.

 

Nie sposób mówić o twórczości malarskiej nie prezentując samych dzieł artysty. Od połowy października w galerii Filharmonii Kaszubskiej prezentowana będzie wystawa dzieł Mariana Mokwy, który określany jest mianem,jednego z najwybitniejszych kaszubskich marynistów XX wieku. W niemal całej twórczości koncentrował się na promocji wybrzeża oraz społeczności Kaszubów - mało znanej w Polsce początków XX w.

 

Działania związane z projektem włączają się tematycznie w obchody związane z jubileuszami: stuleciem powstania portu w Gdyni oraz XXV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu, której Wejherowskie Centrum Kultury jest organizatorem. Polska marynistyka nie cieszy się współcześnie szczególną popularnością. Niesłusznie! Twórczość Mariana Mokwy jest fascynująca, a prace malarskie zachwycające. Zespół Wejherowskiego Centrum Kultury dołoży więc starań, by  szczególnie wśród dzieci i młodzieży wiedza o twórczości artysty była znacznie większa i bardziej powszechna.

- Zamierzamy wesprzeć ich edukację w tym zakresie poprzez kreatywne prelekcje, warsztaty i wydarzenia kulturalne. Jesteśmy przekonani, że wystarczy podać wiedzę w nieszablonowy sposób, by zainteresować młodzież! Dołożymy więc wszelkich starań, by przygotowywane przez nas zajęcia nie były nudne, a pozwalały na uruchomienie pokładów kreatywności i zachęcały do tworzenia we własnym zakresie – podkreśla Anna Pobłocka – kierownik działu projektów Wejherowskiego Centrum Kultury.

 

Wszystkim działaniom artystycznym przyświecać będzie wspólny cel. Uczestnicy, podążając śladami Mokwy starać się będą zdefiniować własną tożsamość i poszukiwać odpowiedzi na pytania: Kim jesteśmy jako mieszkańcy Pomorza? Co oznaczało mieszkanie nad morzem dawniej, a co dzisiaj?

 

Wystawa multimedialna, która powstanie w ramach warsztatów również opowiadać będzie o twórczości i działaniu kaszubskiego marynisty. Dzięki zaprezentowaniu jej w szkołach podstawowych w regionie z pewnością uda się dotrzeć do świadomości wielu młodych ludzi.

Adam Szulc

Filharmonia Kaszubska - Wejherowskie Centrum Kultury

 

 

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 4_2006 copy
 • 10_2006 copy
 • 122012
 • 1_2007 copy
 • 6_2005
 • 4_2007 copy
 • 2_2007 copy
 • 5_2006 copy
 • 2_2005
 • 5_2008 copy
 • 7_2008 copy
 • 092012
 • 4_2005 copy
 • 2_2009 copy
 • 5_2005 copy
 • 5_2009 copy
 • 3_2005
 • 2_2006 copy
 • 3_2007 copy
 • 9_2006 copy
 • 1_2005
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 6_2007 copy
 • 8_2008 copy
 • jedynka12-2013
 • 7_2007 copy
 • 4_2009 copy
 • 6_2006 copy
 • 11_2006 copy
 • jedynka03-2013
 • 3_2008 copy
 • 7_2009 copy
 • 8_2006 copy
 • jedynka09-2014
 • 2_2008 copy
 • 4_2008 copy
 • jedynka12-2014
 • 062012
 • 7_2006 copy
 • 3_2009 copy
 • 1_2008 copy
 • 6_2008 copy
 • 9_2008 copy
 • 3_2006 copy
 • 1_2006 copy
 • 12_2006 copy
 • jedynka6-2014
 • jedynka10-2014
 • 1_2009 copy
 • 5_2007 copy