Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz LOTOS Petrobaltic rozpoczęły wiercenie otworu poszukiwawczego na koncesji Kamień Pomorski. Według szacunków, na obszarze przygotowywanych prac w gminie Golczewo (woj. zachodniopomorskie) może być nawet 7,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe).

- PGNiG będzie wymieniać się wiedzą z równie doświadczonymi partnerami, co daje duże nadzieje na odkrycie znaczących złóż ropy naftowej na północy Polski - powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA.

- LOTOS rozszerza swoje kompetencje w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na lądzie, które będziemy chcieli wykorzystywać je w kolejnych projektach typu onshore - mówi Marcin Jastrzębski, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. - Mamy natomiast wieloletnie doświadczenie w wydobyciu na morzu. - dodaje.

Lokalizację otworu Stawno-1 do głębokości ponad 3,2 km określono na podstawie przeprowadzonej wcześniej interpretacji zdjęcia sejsmicznego 3D. Prace wiertnicze prowadzi spółka Exalo Drilling SA należąca do grupy kapitałowej PGNiG. Współpraca PGNiG i Grupy LOTOS w zakresie poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego sięga 2012 roku. W tym czasie oba koncerny przeanalizowały potencjał geologiczny kilku lądowych koncesji poszukiwawczych należących do PGNiG.

Do dalszych badań wytypowano najbardziej perspektywiczne obszary koncesyjne położone w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. W kolejnym etapie współpracy specjaliści z LOTOS Petrobaltic i PGNiG przygotowali program działań na wybranych koncesjach oraz poddali je ocenom ekonomicznym. W programie tym określono niezbędne prace w zakresie badań sejsmicznych i wierceń poszukiwawczo-wydobywczych.

Na obszarze koncesyjnym Kamień Pomorski firmy współpracują ze sobą od 2013 roku. Wspólnie wykonały wówczas zdjęcie sejsmiczne 3D, a rok później rozpoczęły także współpracę na należącej do PGNiG SA koncesji w okolicach Górowa Iławeckiego (woj. warmińsko-mazurskie). Dotychczas wykonały tam badania sejsmiczne 2D.

PGNiG SA operuje w Polsce na 28 koncesjach poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy i gazu ziemnego oraz 21 koncesjach łącznych. Spółka w obszarze Niżu Polskiego odniosła do tej pory wiele znaczących sukcesów w odkrywaniu złóż węglowodorów, zyskując ogromną wiedzę, doświadczenie i umiejętności. W skali całej Polski w 2017 roku PGNiG przeprowadzi prace w 40 odwiertach poszukiwawczych i eksploatacyjnych, zlokalizowanych głównie w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, podkarpackim i małopolskim. Wydobycie ropy naftowej i kondensatu ze złóż PGNiG zlokalizowanych w Polsce zgodnie z prognozą produkcyjną spółki na rok 2017 przekroczy 750 tys. ton. W całym 2017 roku na inwestycje w posiadane już przez spółkę koncesje w Polsce PGNiG przeznaczy ok. 1,3 mld zł. Poza granicami Polski PGNiG SA prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w Pakistanie, natomiast spółka PGNiG Upstream Norway operuje na 18 koncesjach zlokalizowanych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, gdzie wydobywa gaz ziemny i ropę naftową.

LOTOS Petrobaltic jako jedyna w Polsce operuje na Morzu Bałtyckim na 3 koncesjach łącznych oraz prowadzi wydobycie ropy naftowej ze złóż kambryjskich. Oprócz tego, spółka uzyskała prawa, jako operator, do pierwszej lądowej koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczej „Młynary” w województwie warmińsko-mazurskim. Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS prowadzą także prace poszukiwawczo-wydobywcze na Litwie oraz w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego na Morzu Północnym i Morzu Norweskim. Zgodnie z założeniami opublikowanej w grudniu 2016 r. strategii rozwoju, do 2022 roku na wydobycie węglowodorów LOTOS planuje wydać minimum 3 mld zł. W 2018 roku zapadnie decyzja o alokacji kolejnych 3 mld zł pomiędzy najatrakcyjniejsze ekonomicznie projekty we wszystkich segmentach działalności Grupy Kapitałowej.

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 11_2006 copy
 • 7_2008 copy
 • 9_2006 copy
 • 12_2006 copy
 • 6_2005
 • 092012
 • jedynka09-2014
 • 6_2006 copy
 • 2_2007 copy
 • 122012
 • 3_2008 copy
 • 2_2009 copy
 • 2_2005
 • jedynka12-2013
 • 1_2006 copy
 • 7_2006 copy
 • 8_2006 copy
 • 5_2008 copy
 • 4_2009 copy
 • 5_2006 copy
 • 4_2006 copy
 • 5_2009 copy
 • 062012
 • 5_2005 copy
 • 5_2007 copy
 • jedynka10-2014
 • 1_2009 copy
 • 1_2007 copy
 • 4_2007 copy
 • 6_2007 copy
 • 10_2006 copy
 • 6_2008 copy
 • 7_2009 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 1_2005
 • 9_2008 copy
 • jedynka6-2014
 • 3_2007 copy
 • 2_2008 copy
 • 7_2007 copy
 • 8_2008 copy
 • 2_2006 copy
 • 4_2005 copy
 • 4_2008 copy
 • 1_2008 copy
 • jedynka03-2013
 • 3_2009 copy
 • 3_2006 copy
 • jedynka12-2014
 • 3_2005