W ostatnich dniach grudnia Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ogłosił przetarg na koncepcję budowy Portu Centralnego. Właśnie otwarto oferty przetargowe. ZMPG będzie wybierać spośród pięciu ofert doświadczonych firm.

Do przetargu stanęło jedno przedsiębiorstwo (ILF Consulting Engineers Polska) oraz cztery konsorcja (1. Industria Project i Europrojekt Gdańsk; 2. Sweco Consulting i Wuprohyd; 3. IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo, IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. oraz Arcadis i Berenguer Ingenieros S.L.; 4. PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego i Mosty Gdańsk). Wykonawca będzie miał 10 miesięcy na opracowanie kompletnej koncepcji Portu Centralnego.

- To duży krok do przodu w kwestii budowy Portu Centralnego. Otwarcie ofert, a później wyłonienie wykonawcy, to wyraźny sygnał, że jesteśmy zdeterminowani i chcemy, by Port Centralny powstał. Zależy nam na tym, by koncepcja została opracowana z najwyższą starannością, dlatego uważnie będziemy przyglądać się ofertom - mówi Łukasz Greinke, prezes ZMPG S.A.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania Portu Centralnego. Opracowanie to ma zawierać m.in. analizę popytu na towarowo-pasażerski transport morski, zarówno krajowy, jak i europejski czy globalny oraz prognozy długookresowych zmian popytu na ten transport do roku 2050. Firma, która ostatecznie zajmie się opracowaniem koncepcji, będzie zobowiązana także do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącej infrastruktury technicznej (drogowej, kolejowej czy hydrotechnicznej).

Od wykonawców ZMPG wymaga zespołu ekspertów, wśród których znajdą się doświadczeni architekci, hydrotechnicy czy eksperci do spraw infrastruktury drogowej i kolejowej. W ramach prac mają powstać trzy warianty koncepcji Portu Centralnego. Każdy musi zawierać mapę oraz część opisową, a jeden z nich także rekomendację wykonawcy.

- Koncepcja musi być poparta szerokimi analizami. Chcemy mieć szczegółową wiedzę w zakresie kosztów i korzyści, sposobów etapowania inwestycji, ingerencji w istniejący układ drogowo-kolejowy czy bezpieczeństwa manewrowania i cumowania jednostek. To bardzo złożony projekt - tłumaczy Marcin Osowski, wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury.

Zarząd ZMPG S.A. chce by Gdańsk stał się centralnym portem w tej części Europy, największym na Bałtyku i snuje plany jego budowy pomiędzy obecnym wejściem do portu a Portem Północnym. Półwysep Westerplatte w tej formie jaką znamy ma zmienić się w gigantyczną budowlę. Docelowo, na ok. 500 ha, ma powstać kilka terminali o zróżnicowanym przeznaczeniu, m.in. masowy, drobnicowy, pasażerski czy dla terminal dla ładunków ro-ro. Inwestycja ma zostać zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i zakłada stopniowe powstawanie kolejnych terminali w zależności od potrzeb prywatnych operatorów. Port Centralny otrzymał ma wsparcie obecnego rządu.

(r) Fot.www.portgdansk.pl

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 5_2005 copy
 • 5_2008 copy
 • 3_2009 copy
 • jedynka6-2014
 • 6_2007 copy
 • 6_2006 copy
 • 11_2006 copy
 • 4_2007 copy
 • 3_2007 copy
 • 6_2005
 • 12_2006 copy
 • 1_2005
 • 3_2005
 • jedynka12-2013
 • 122012
 • 5_2006 copy
 • 7_2007 copy
 • jedynka03-2013
 • 3_2006 copy
 • 2_2008 copy
 • 092012
 • 9_2008 copy
 • 7_2009 copy
 • 1_2007 copy
 • 4_2008 copy
 • 8_2008 copy
 • 2_2006 copy
 • 8_2006 copy
 • 1_2009 copy
 • 062012
 • jedynka10-2014
 • 5_2009 copy
 • 7_2006 copy
 • 2_2005
 • 3_2008 copy
 • 2_2009 copy
 • jedynka12-2014
 • 9_2006 copy
 • 1_2008 copy
 • 5_2007 copy
 • 4_2006 copy
 • 2_2007 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 1_2006 copy
 • 4_2009 copy
 • 10_2006 copy
 • 7_2008 copy
 • jedynka09-2014
 • 6_2008 copy
 • 4_2005 copy