Najniższe w historii regionu bezrobocie rejestrowane po raz pierwszy odnotowano w czerwcu 2019 roku. Od tego czasu utrzymuje się na poziomie 4,4 proc., podczas gdy średnio w Polsce jest to 5,1 proc. To także mniej niż w listopadzie ubiegłego roku, kiedy bezrobocie wynosiło 4,8 proc.

Lepiej niż w Pomorskiem jest w czterech województwach: wielkopolskim (2,8 proc.), śląskim (3,6 proc.), małopolskim (4 proc.) i mazowieckim (4,3 proc.).

 
Mniej ofert pracy o ponad 12 proc.

Mimo tego, że stopa bezrobocia cały czas jest na wyjątkowo niskim poziomie, to nieco wzrosła liczba osób pozostających bez pracy oraz zmalała liczba wolnych stanowisk zgłaszanych do urzędów. W województwie pomorskim w porównaniu do października 2019 jest 400 osób bezrobotnych więcej, a ogólna ich liczba to 41,6 tys. Największy wzrost bezrobotnych w ciągu ostatniego miesiąca nastąpił w powiecie puckim i kościerskim – o 5 proc.

W listopadzie 2019 roku do urzędów pracy zgłoszono 7,1 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Jeszcze w poprzednim miesiącu było ich o tysiąc więcej (czyli 12,1 proc.). Najrzadziej nowe oferty pojawiały się w powiecie lęborskim (spadek o prawie 60 proc.). Mniejsza liczba wolnych stanowisk to tendencja wyraźna w całym województwie – spadek wystąpił w 14 z 20 powiatów województwa pomorskiego. Z kolei najwięcej ofert pracy w listopadzie pojawiło się w powiecie chojnickim, gdzie pilnie poszukiwani są pracownicy spoza Polski do pracy w rzeźni (wzrost wyniósł 193,4 proc.).

 

(dp/umwp)

comments