Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę z włoską firmą KT – Kinetics Technology S.p.A. (KT) na wykonanie Instalacji Destylacji Próżniowej Hydrowaksu HVDU – Hydrowax Vacuum Distillation Unit. Instalacja ta jest częścią kompleksu instalacji powstających w ramach inwestycyjnego Projektu EFRA. Wartość instalacji HVDU to ok. 36 mln euro. Ma ona być przekazana do rozruchu i eksploatacji do końca stycznia 2018 roku.

Projekt EFRA, którego faza realizacyjna została zainaugurowana na początku października 2015, przewiduje budowę kompleksu powiązanych ze sobą instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej. Dzięki instalacjom produkcyjnym powstałym w jego ramach, rafineria LOTOSU w Gdańsku wyprodukuje rocznie do 900 tys. ton dodatkowych paliw i 350 tys. ton koksu. Zgodnie z założeniami realizacja tego projektu pozwoli podnieść modelową marżę rafineryjną o ok. 2 USD na każdej baryłce przerobionej ropy.

– Instalacja HVDU jest ściśle powiązana z istniejącym ciągiem technologicznym przerobu ropy naftowej, który został zbudowany w ramach Programu 10+. Nowa instalacja umożliwi pełne wykorzystanie produktów z instalacji budowanych w ramach Projektu EFRA. Chcąc uzyskać jeszcze więcej wysokomarżowych produktów z każdej baryłki ropy, na każdym etapie jej przerobu musimy maksymalnie wykorzystywać i przetwarzać wszystkie powstające półprodukty i surowce. Dlatego budujemy nową instalację, likwidującą istniejące ograniczenia procesowe, która stworzy jednocześnie nową jakość w zakresie wsadów do instalacji bloku olejowego – wyjaśnia Grzegorz Błędowski,dyrektor Projektu EFRA w Grupie LOTOS S.A. – Technologia w tym przypadku nie jest skomplikowana, ale wyzwaniem jest potrzeba uruchomienia tej instalacji w ramach wspólnego harmonogramu Projektu EFRA.

Instalacja HVDU ma przerabiać maksymalnie 95 ton/h wsadu, co daje ponad 800 000 ton na rok. Surowcem dla tej instalacji będzie strumień nieprzereagowanej pozostałości z instalacji hydrokrakingu tzw. hydrowaks, który po rozdestylowaniu będzie kierowany dalej do właściwych instalacji docelowych zwiększając elastyczność przerobu ropy w rafinerii oraz uzyski i jakość finalnych produktów, min. olejów bazowych. Instalacja HVDU zostanie wybudowana w Gdańsku, na terenie rafinerii LOTOS, obok instalacji kompleksu koksowania składających się na Projekt EFRA. Włoski wykonawca będący częścią Maire Tecnimont Group, firma KT – Kinetics Technology SpA, ma wybudować instalację do końca stycznia 2018 roku. Grupa LOTOS szacuje, że wartość tej instalacji to ok. 36 mln euro, czyli ok. 150 mln złotych.

– Ta instalacja stanie się elementem całego nowopowstającego kompleksu przerobu ropy naftowej ujętego w Projekt EFRA. Zintegrujemy nowe instalacje z działającym w rafinerii ciągiem technologicznym i dzięki temu wykorzystamy efektywniej niż obecnie wszystkie półprodukty powstające w trakcie przerobu ropy – podkreśla Marek Sokołowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Grupy LOTOS S.A.– Najważniejsze dla rafinerii jest to, że dzięki tym inwestycjom całkowicie wyeliminujemy niskomarżowe produkty, a odbiorcom zaoferujemy szerszy wolumen produktów poszukiwanych na rynku, tj. takich, na które istnieje stały popyt.

Najważniejsze obiekty, które złożą się na nowy ciąg technologiczny będący efektem Projektu EFRA to, oprócz Instalacji Destylacji Próżniowej Hydrowaksu (HVDU), instalacje: opóźnionego koksowania (DCU), produkcji wodoru (HGU), hydroodsiarczania benzyny z koksowania (CNHT), mycia LPG (LPGTU), logistyki i magazynowania koksu (CS-LF). Wartość całego projektu to 2,3 mld złotych. Projekt EFRA ma być zakończony i w pełni przekazany do normalnej eksploatacji w 2018 roku.

(r)

 

 

 

 

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 5_2005 copy
 • 9_2006 copy
 • 1_2007 copy
 • 6_2006 copy
 • 3_2007 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 12_2006 copy
 • 9_2008 copy
 • jedynka12-2013
 • 1_2008 copy
 • 8_2006 copy
 • 1_2005
 • 5_2009 copy
 • 062012
 • 4_2008 copy
 • 8_2008 copy
 • 2_2007 copy
 • 4_2007 copy
 • 4_2009 copy
 • 122012
 • 5_2007 copy
 • 4_2006 copy
 • jedynka6-2014
 • 2_2009 copy
 • jedynka03-2013
 • 7_2009 copy
 • 6_2007 copy
 • 3_2008 copy
 • 7_2007 copy
 • 10_2006 copy
 • 1_2009 copy
 • 3_2009 copy
 • 6_2008 copy
 • 4_2005 copy
 • 5_2008 copy
 • 1_2006 copy
 • 7_2006 copy
 • 2_2005
 • 11_2006 copy
 • 092012
 • 7_2008 copy
 • jedynka09-2014
 • 5_2006 copy
 • 3_2005
 • 2_2008 copy
 • jedynka12-2014
 • 2_2006 copy
 • 6_2005
 • 3_2006 copy
 • jedynka10-2014