Projekt napisany przez pracowników Fundacji "Sprawni Inaczej" z Oddziału w Kościerzynie przyciągnął uwagę unijnych urzędników. Prawdopodobnie dzięki temu, co najmniej na terenie Polski, Czech i Słowacji, instytucje zajmujące się niepełnosprawnymi będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na tzw. mieszkania chronione.

Karolina Mikołajewska - Boszka i Marzena Leszczyk Kuklińska na co dzień pracują w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację "Sprawni Inaczej". To one napisały projekt pod nazwą "Dłoń - start dla młodych z niepełnosprawnością", który skierowany do osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (głównie z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną) ma na celu uzyskanie przez nich stałego zatrudnienia. Jednak by te osoby miały na to szansę, często trzeba je dosłownie wyrwać ze środowiska, często patologicznego, które nie pozwala niepełnosprawnemu zrobić życiowego kroku. Taką możliwością jest zapewnienie innego miejsca zamieszkania, tzw. mieszkania chronionego. Fundacja "Sprawni Inaczej" wynajmuje na rynku nieruchomości mieszkanie dla najczęściej kilku osób, pomaga w przeprowadzce, nadzoruje przestrzeganie regulaminu przez niepełnosprawnych mieszkańców (którzy, jeśli posiadają rentę albo przychód z pracy, dokładają się do czynszu). Niestety, Unia Europejska nie finansuje wynajmu mieszkań, ale w projekcie autorki projektu zawarły uwagę o konieczności wynajmowania i informację, że koszty ponosi Fundacja. I właśnie ten zapis przyciągnął uwagę unijnych urzędników, którzy postanowili przyjrzeć się całemu procesowi z bliska.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej w składzie: Wallis Goelen-Vanderbrock (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej), Jarosław Hawrysz (Team Leader Poland, Czech Republic, Slovakia) oraz Krystyna Marek, Joanna Charytonowicz, Tereza Steinhublova pojawili się w siedzibie Fundacji "Sprawni Inaczej" w Gdańsku, gdzie odbyło się spotkanie Komitetu Monitorującego. W jego składzie pojawili się: Paweł Chorąży – Przewodniczący KM POWER (Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój), podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Piotr Krasuski – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju oraz Anna Mickiewicz i Dominika Tadla - zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju. Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentował Paweł Orłowski – członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Unijni, ministerialni i regionalni urzędnicy podczas spotkania pytali jak w praktyce wygląda proces przystosowywania osób niepełnosprawnych do pracy prowadzącego w efekcie do umiarkowanie samodzielnego życia.

Komisja Europejska (unijny rząd) ustala wskaźniki i kryteria w konkursów, w ramach których można otrzymywać dofinansowanie. Prawdopodobnie więc, że dzięki wysiłkom pracowników Fundacji "Sprawni Inaczej" prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościerzynie, Komisja Europejska będzie dofinansowywać mieszkania chronione.

(ak)

 

 

 

 

 

 

 

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 122012
 • 2_2005
 • 2_2007 copy
 • 1_2008 copy
 • 10_2006 copy
 • 4_2006 copy
 • 7_2009 copy
 • 7_2008 copy
 • 8_2006 copy
 • jedynka03-2013
 • 1_2005
 • 11_2006 copy
 • 6_2006 copy
 • 062012
 • 3_2007 copy
 • 9_2006 copy
 • jedynka12-2014
 • 2_2008 copy
 • 8_2008 copy
 • jedynka12-2013
 • 4_2005 copy
 • 5_2008 copy
 • 9_2008 copy
 • 6_2005
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 4_2007 copy
 • 3_2008 copy
 • 3_2005
 • 2_2009 copy
 • 4_2009 copy
 • 3_2009 copy
 • 2_2006 copy
 • 5_2007 copy
 • 1_2006 copy
 • 7_2006 copy
 • 5_2005 copy
 • 12_2006 copy
 • jedynka10-2014
 • 1_2007 copy
 • 1_2009 copy
 • 7_2007 copy
 • 6_2008 copy
 • jedynka6-2014
 • jedynka09-2014
 • 5_2009 copy
 • 6_2007 copy
 • 3_2006 copy
 • 092012
 • 5_2006 copy
 • 4_2008 copy