Do grona Honorowych Obywateli Miasta Kościerzyny dołączył Werner Feliks Rzeźnikowski, harcerz, członek Szarych Szeregów, były więzień obozu Stutthof. W środę, 4 lipca podczas uroczystej sesji Rady Miasta Kościerzyny wręczono mu honorowe insygnia.

 

To była wzruszająca uroczystość. 98-letni Werner Rzeźnikowski zasiadł na fotelu dla honorowych obywateli na scenie sali im. Lubomira Szopińskiego. Asystowali mu kościerscy harcerze. Na widowni, oprócz radnych Rady Miasta Kościerzyna, znalazło się wielu przyjaciół pana Wernera, rodzina, harcerze, zaproszeni goście. A nawet jego podkomendni  - uczestnicy obozów harcerskich, dziś około 80-letni panowie. Przemawiała przewodnicząca Rady Miasta Teresa Preis i burmistrz Kościerzyny Michał Majewski. To oni wręczyli Wernerowi Rzeźnikowskiemu insygnia Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyny.

 

Werner Rzeźnikowski to autentyczny harcerski autorytet. Kościerscy harcerze zrobili mu wzruszającą niespodziankę - weszli na scenę i zaśpiewali "Załóż mundur i przypnij lilijkę" - znaną pieśń śpiewaną już przez pokolenia. Potem, harcerze składając życzenia podkreślali, jak ważną postacią jest dla nich i jak bardzo cenią sobie jego dokonania i moralne wzorce, którymi kierował się jako wielki patriota, harcerz, Polak.

(ak) Fot. Adam Kiedrowski

 

Werner Feliks Rzeźnikowski urodził się w 1920 roku w Tczewie w rodzinie Aleksandra i Gertrudy z domu Bielawa. Ojciec Wernera prowadził zakład fryzjerski w Tczewie. W 1923 roku rodzina przeprowadziła się do Kościerzyny. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę najpierw w zakładzie ojca później w zawodzie ślusarskim. W 1931 roku został przyjęty w poczet członków Związku Harcerstwa Polskiego. W 1932 roku zostaje druhem Drużyny Wodnej ZHP w Kościerzynie. Jako członek Drużyny Wodnej był uczestnikiem obozów żeglarskich nad jeziorem Charzykowskim oraz Międzynarodowego Zlotu Skautów Wodnych w Garczynie.

 

W trakcie II wojny światowej początkowo pracuje jako ślusarz w szkole podoficerskiej Wehrmachtu (obecnie budynek "budowlanki" w Kościerzynie). W 1941 roku zostaje skierowany na przymusowe roboty do stoczni w Gdańsku (Schichau Werft - Stocznia Schichaua). W 1941 roku w Chojnicach został zaprzysiężony na członka Szarych Szeregów i rozpoczął działalność konspiracyjną. 26 listopada 1942 roku zostaje aresztowany przez Gestapo. Początkowo zostaje osadzony w areszcie śledczym Gestapo w Gdańsku a 9 lutego 1943 roku w obozie koncentracyjnym Stutthof jako więzień polityczny. W obozie przebywa do dnia ewakuacji pieszej więźniów obozu (Marsz Śmierci) tj. do 25 stycznia 1945 roku. W lutym, po morderczym marszu trafia do obozu w Nawczu. Rano 10 marca do obozu wkroczyły pierwsze oddziały wojsk radzieckich. Po dotarciu do domu zachorował na tyfus plamisty. Po odzyskaniu zdrowia z byłymi członkami ZHP zorganizował Hufiec Kościerski ZHP. Na początku 1946 roku został mianowany i zatwierdzony przez Komendę Chorągwi w Gdańsku Komendantem Hufca ZHP w Kościerzynie.

 

W Kościerzynie pracował w Rejonie Dróg Publicznych i Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. W 1981 roku przeszedł na emeryturę. Obecnie otoczony jest czułą i troskliwą opieką bliskich.

Pan Werner Rzeźnikowski za swoją patriotyczną działalność był wielokrotnie odznaczany. W dniu 12 maja 2016 roku Rada Miasta Kościerzyny przyznała mu Medal im. Tomasza Rogali. Medal ten stanowi drugie, po Honorowym Obywatelstwie Miasta, odznaczenie Rady Miasta Kościerzyna przyznawane za wybitne zasługi dla miasta, w kraju i za granicą.

W 2015 roku ukazała się książka pt. „Szary nr 19384” autorstwa Elżbiety Szybowskiej opisująca życie Wernera Rzeźnikowskiego.

0001
0004
0011
0015
0020
0021
0028
0029
0041
0051
0061
0081
0093
0098
0102
0110
0118
0121
0124
0134
0136
0138

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 1_2006 copy
 • 4_2005 copy
 • 1_2008 copy
 • jedynka03-2013
 • jedynka12-2013
 • 4_2006 copy
 • 5_2007 copy
 • 1_2007 copy
 • jedynka10-2014
 • 5_2008 copy
 • 2_2007 copy
 • 1_2005
 • 9_2006 copy
 • 6_2008 copy
 • 9_2008 copy
 • 122012
 • 8_2008 copy
 • 3_2006 copy
 • 7_2008 copy
 • jedynka09-2014
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 6_2005
 • 7_2007 copy
 • 062012
 • 3_2005
 • 3_2008 copy
 • 3_2007 copy
 • 8_2006 copy
 • 092012
 • 2_2006 copy
 • 12_2006 copy
 • jedynka6-2014
 • 5_2006 copy
 • 5_2009 copy
 • 3_2009 copy
 • 4_2009 copy
 • 7_2009 copy
 • 10_2006 copy
 • 2_2008 copy
 • 11_2006 copy
 • 2_2005
 • 1_2009 copy
 • 7_2006 copy
 • 6_2007 copy
 • 4_2008 copy
 • 4_2007 copy
 • 2_2009 copy
 • 5_2005 copy
 • jedynka12-2014
 • 6_2006 copy