Drukuj
Nadrzędna kategoria: Kościerzyna

Starsi mieszkańcy gminy Stara Kiszewa mają kolejne miejsce do aktywnego spędzania czasu. Dzięki współpracy władz gminy, Powiatu Kościerskiego oraz Fundacji "Sprawni Inaczej" w budynku po dawnej szkole w miejscowości Lipy powstał Klub Seniora. Uroczyste otwarcie nastąpiło we wtorek, 19 października.

 

28 seniorów w podziale na grupy po 7 osób spotyka się od wtorku do piątku w pięknym, wyremontowanym budynku szkolnym, pamiętającym początki XX wieku. Klub ruszył już 1 kwietnia tego roku, ale obostrzenia pandemiczne uniemożliwiały spotkania fizyczne, więc uczestnicy widywali się tylko internetowo. W połowie lipca doszło do pierwszych spotkań, jednak  uroczyste otwarcie nastąpiło teraz, a uczestniczyli w nim przedstawiciele władz gminy Stara Kiszewa, Powiatu Kościerskiego, samorządu Województwa Pomorskiego, Fundacji Sprawni Inaczej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie oraz część seniorów.

 

- Otwieramy kolejny obiekt dla seniorów w gminie Stara Kiszewa - powiedział podczas uroczystości sekretarz gminy, Andrzej Hinc. - Mając dobry przykład z działalności Domu Seniora w Wygoninie oraz większą liczbę chętnych do uczestniczenia w zajęciach niż posiadanych miejsc, zdecydowaliśmy zorganizować następną taką placówkę, potrzebny był jednak odpowiedni obiekt - mówił sekretarz.

 

Doskonałą lokalizacją dla klubu seniora był budynek szkoły w Lipach. Miejsce to pamiętało czasy nauki przed pierwszą wojną światową, niemiecki szpital wojskowy w czasie drugiej, a także pobyt żołnierzy Armii Radzieckiej co najmniej do końca wojny. Już rok później, w 1946 r. w szkole rozpoczęła się nauka i trwała ponad 50 lat do przełomu XX i XXI wieku. Później budynek służył Kaszubskiemu Instytutowi Rozwoju, który prowadził tam naukę ginących zawodów.

Dzięki zapobiegliwości niektórych radnych, nigdy tego budynku nie sprzedano, więc gmina mając swój obiekt mogła przystąpić do rządowego programu Senior Plus. W rezultacie, za 185 tysięcy złotych, gdzie wkład własny gminy wyniósł 35 tys. zł, przeprowadzono prace remontowe i zakupiono wyposażenie. W wyremontowanej części szkoły powstała kuchnia, toalety, sala główna oraz biuro administracyjne. - Zaletą programu Senior Plus jest także to, że pieniądze z budżetu państwa są przekazywane nie tylko na remont i wyposażenie obiektu, ale także na jego funkcjonowanie - mówi Andrzej Hinc.

 

Do uruchomienia Klubu Seniora przyczyniła się Fundacja "Sprawni Inaczej" z Powiatem Kościerskim poprzez pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej, m.in. na zatrudnienie terapeuty, dowóz uczestników, konsultacje psychologiczne, warsztaty udzielania pierwszej pomocy oraz zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć.

 

- Za prowadzenie Klubu Seniora w Lipach odpowiada kościerski oddział naszej fundacji - powiedziała nam wiceprezes Fundacji "Sprawni Inaczej", Karolina Mikołajewska - Boszka. - Troszczymy się o to, żeby seniorzy czuli się tutaj dobrze, bezpiecznie, by mogli swoje doświadczenie i umiejętności przekazywać kolejnym pokoleniom. Sami decydują, co chcieliby na zajęciach robić - dodaje wiceprezes.

Kierownikiem Klubu Seniora została Emilia Szwarc - Sierocka, która już cieszy się z dotychczasowych spotkań, gdzie seniorzy dzielili się swoimi doświadczeniami kulinarnymi, szczególnie w przygotowywaniu regionalnych dań.

 

Modlitwę w intencji uczestników wzniósł ks. Romuald Prosator, rezydent w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kaliskach, do której należą Lipy. Poświęcił też krzyż. Były gratulacje, podziękowania i prezenty dla Klubu Seniora. Między innymi, wizerunek czarnego gryfa - herb województwa pomorskiego wręczył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, Piotr Karczewski.

 

Żeby stać się uczestnikiem Klubu Seniora w Lipach należy spełnić kryteria określone w programie Senior Plus. W pierwszym rzędzie należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie, gdzie nastąpi weryfikacja.

 

Tekst i fot. Adam Kiedrowski

 

Budynek po dawnej szkole w Lipach. Tu mieści się teraz Klub Seniora.

Wizerunek herbu Województwa Pomorskiego przekazał Klubowi Seniora wiceprzewodniczący Sejmiku Piotr Karczewski (z prawej). Z lewej wiceprezes Fundacji "Sprawni Inaczej" Karolina Mikołajewska - Boszka. W środku wójt gminy Stara Kiszewa Marian Pick.

Kierownikiem Klubu Seniora w Lipach jest Emilia Szwarc - Sierocka (po prawej).

Klub i jego uczestników pobłogosławił ks. Romuald Prosator.