Drukuj
Nadrzędna kategoria: WYDARZENIA

W ramach działań na rzecz czystości powietrza, władze samorządowe Sopotu zainstalowały nową stację pomiarową.

 

Nowa stacja została zainstalowana przy skrzyżowaniu  ulic Bitwy pod Płowcami i Polnej. Dane z pomiarów dadzą pokażą poziom stężeń zanieczyszczeń powietrza w strefie uzdrowiskowej A. Włączono ją do Państwowego Monitoringu Środowiska..

 

Stacja wyposażona jest w analizatory ditlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, pyłów PM10, PM2.5 oraz PM1. Zainstalowano także systemy kalibracji, poboru próby, zbierania i komunikacji  danych. Stacja będzie też zbierać dane meteorologiczne, takie jak temperatura, prędkość i kierunku wiatru, ciśnienie atmosferyczne, opad, wilgotność.

 

Poziomy stężeń z nowej stacji można śledzić na stronach Fundacji ARMAG na stronach: https://armaag.gda.pl i https://airpomerania.pl. Dane są również  dostępne na portalu jakości powietrza  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.

 

Łączny koszt inwestycji to ponad 546 tys. zł. Inwestycja prawie w 85 % została sfinansowana przez z unijnych pieniędzy z programu na lata 2014 – 2020. Pozostałą część uzupełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

 

(r) Fot. materiały prasowe Fundacji ARMAG