Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, starosta tczewski Mirosław Augustyn, dyrektor I LO im. M. Skłodowskiej-Curie Jadwiga Andrzejewska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Krzysztof Korda zostali uhonorowani Złotym Medalem „Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej. Odznaczenie otrzymało również I LO w Tczewie.

 

Najwyższe odznaczenie Ligi Morskiej i Rzecznej  „Pro Mari Nostro” za całokształt działalności otrzymała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego  w Gdyni.
Odznaczenia  przyznane zostały w 100-lecie Szkoły Morskiej, a udekorowanie odbyło się 21 września w budynku I Liceum Ogólnokształcącym, gdzie powstała Szkoła Morska. 

- Liga  honoruje nie tylko swoich członków, ale też ludzi i inicjatywy propagujące edukację, wychowanie i tradycje związane z morzem – powiedział prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. Andrzej Królikowski.

 

Prezes Ligi wspominał m.in. wielokrotne i bardzo serdeczne przyjęcia w Tczewie młodzieży uczestniczącej w spływach wiślanych. Uroczystość była okazją do przedstawienia ciekawych informacji o historii i pamiątkach po Szkole Morskiej, o czym mówił prof. Daniel Duda.

 

(r)

comments