Ruszą preferencyjne pożyczki na wytwarzanie na Pomorzu energii z odnawialnych źródeł.

 

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się uroczyste podpisanie Umowy Operacyjnej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o., inaugurujące uruchomienie preferencyjnych pożyczek na realizację przedsięwzięć z obszaru instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych na Pomorzu.

 

O pożyczkę mogą ubiegać się inwestorzy chcący wybudować na terenie województwa pomorskiego instalację wytwarzającą energię z Odnawialnych Źródeł Energii.

 

Na mocy umowy Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. będzie zarządzać kwotą ponad 60 mln zł pochodzących ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym 53 mln zł ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Środki zostaną rozdysponowane w formie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (słońca, wody, biomasy, biogazu, energii ziemi) w celu produkcji energii elektrycznej lub cieplnej (również z wykorzystaniem kogeneracji).

Celem uruchamianego instrument w postaci „Pożyczki OZE” jest zwiększenie zainstalowanych mocy OZE w województwie pomorskim – co najmniej o 5 MW.

W wydarzeniu wzięli udział: marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Wiesław Byczkowski, a także Dyrektor Dywizji Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Rafał Rybacki oraz prezes zarządu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego – Aneta Grzębska.

(r)

comments