Umowa w sprawie pożyczek została podpisana pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) a Pomorskim Funduszem Pożyczkowym. Dzięki niej inwestorzy będą mogli brać preferencyjną pożyczkę na budowę instalacji wytwarzających energię z jej odnawialnych źródeł. Z funduszy unijnych na pożyczki zostało przeznaczonych prawie 60 mln zł, a 3,5 mln zł PFP dołoży ze środków własnych.

W województwie pomorskim jest coraz większe zapotrzebowanie na instalacje, które pomogą uzyskać energię ze słońca, wody, biomasy, biogazu czy energii ziemi. To przedsięwzięcia, które pomogą ochronić klimat i środowisko, a także wpłyną na oszczędności gmin na energii elektrycznej i ogrzewaniu. Pożyczka z PFP pomoże inwestorom w postawieniu specjalnych instalacji (np. paneli fotowoltaicznych) w celu produkcji energii cieplnej czy elektrycznej (np. siłownie wiatrowe). – Dzięki pożyczkom znacząco zwiększymy zdolność wytwarzania energii odnawialnej i dołożymy naszą cegiełkę do wyzwań globalnych, takich jak bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenia negatywnych zmian klimatu i poprawy stanu powietrza, którym oddychamy – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. — Na ten cel przekażemy funduszowi pożyczkowemu 60 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ale chcę podkreślić, że fundusz zaangażuje uzupełniająco także środki własne – dodał marszałek.

Pożyczka OZE to pierwsza tego typu umowa w Polsce. O pieniądze będzie można się o ubiegać już w pierwszym kwartale 2019 roku. Trzeba zaznaczyć, że będzie to kredyt na atrakcyjnych warunkach. Oprocentowanie w skali roku wynosić będzie jedynie 0,25 proc., a okres kredytowania może sięgać nawet 15 lat. Ponadto PFP nie będzie pobierać opłat oraz prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek, ponieważ za swoje usługi otrzymują wynagrodzenie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

O pożyczkę mogą starać się inwestorzy chcący wybudować na terenie województwa pomorskiego instalację wytwarzającą energię z OZE. Dotyczy to m.in.: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, szkół wyższych czy grup producentów rolnych. — Zarząd Województwa konsekwentnie dąży do nadania Pomorzu tytułu najbardziej „zielonego" regionu w Polsce — mówił wicemarszałek Wiesław Byczkowski. —Jestem przekonany, że współpraca, którą dziś inaugurujemy, będzie owocna i przyniesie wiele korzyści szerokiemu gronu podmiotów, które zechce przyczynić się do zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym regionu — dodał. W ramach realizowania inwestycji z Pożyczki OZE dopuszczalna będzie m.in. przebudowa lub rozbudowa dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej wyłącznie jako elementu wspieranego projektu.

Na pożyczki, które wchodzą w skład oferty pozadotacyjnej tworzonej przez województwo pomorskie i partnerów finansowych, przeznaczono prawie 730 mln złotych z funduszy unijnych na lata 2014-2020. Do tej pory wsparcie otrzymało już ponad 1000 podmiotów.

(r)

 

comments