Rusza długo oczekiwana budowa bloku operacyjnego oraz przebudowa jedynego w Gdyni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

 

Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu oraz środkom samorządu województwa pomorskiego dwóch projektów: „Rozbudowy, przebudowy i doposażenia Szpitali Pomorskich sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” oraz „Przystosowania pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni”.

W poniedziałek (7 stycznia 2019 r.) odbyło się podpisanie umów na prace budowlane przez Zarząd Szpitali Pomorskich sp. z o.o. – prezes Jolantą Sobierańską-Grendę oraz wiceprezesa Dariusza Nałęcza z wykonawcą tych inwestycji – Alstal Grupa Budowlana sp. z o.o. sp. k. w osobach: Piotra Kwiatkowskiego, dyrektora gdańskiego oddziału ALSTAL oraz Dawida Osmólskiego, dyrektora ds. sprzedaży ALSTAL. W uroczystości wzięli udział udział marszałkowie: Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski.

Wartość robót budowlanych podpisywanych umów to łącznie ponad 71,7 mln zł, z czego środki unijne to ponad 43,5 mln zł, środki samorządu województwa – 28,18 mln zł.

W ramach prac budowlanych przewidziano m.in. powstanie nowego bloku operacyjnego z czterema salami do obsługi Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Urologii, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej, Kardiologicznej oraz Chirurgii Onkologicznej czy powstanie nowoczesnego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W nowoczesnym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym poprawią się warunki przyjmowania i leczenia pacjentów oraz pracy personelu. Szpital będzie rozbudowany i zyska nowe pomieszczenia dla obecnie zbyt małego, jak na potrzeby Gdyni i okolic, SOR.

Wartość projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” to łącznie 108,67 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego – 72,16 mln zł, środki Samorządu Województwa Pomorskiego – 36,5 mln zł. W ramach przedsięwzięcia oprócz zaplanowanego bloku operacyjnego, powstały już pomieszczenia dla poradni specjalistycznych (ortopedii i traumatologii narządów ruchu, kardiologicznej, leczenia chorób naczyń, neurologii, urologii i diabetologii). Zakupiony zostanie też specjalistyczny sprzęt medyczny.

Ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Szpitale Pomorskie” otrzymały środki na realizację projektu „Przystosowania pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni”. Wartość projektu to blisko 7,6 mln zł, wsparcie z UE to 7 mln zł oraz środki Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie blisko 600 tysięcy zł.  

Oprócz prac budowlanych, przewidziano zakup nowoczesnej aparatury medycznej. Defibrylatory, respiratory, ultrasonograf, aparaty EKG, kardiomonitory to tylko część sprzętu, która pojawi się na wyremontowanym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

Rocznie ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni korzysta ponad 40 000 pacjentów, zaś wykonywanych jest tam 20 000 hospitalizacji i 10 000 zabiegów.

Małgorzata Pisarewicz

comments