Na terenie trzech gmin powiatu człuchowskiego powstaną instalacje wytwarzające energię z odnawialnych źródeł. Wartość projektów Przechlewskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych to 4,5 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 3,4 mln zł.

 

Projekt Przechlewskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych dotyczy zakupu i montażu instalacji służących do produkcji energii elektrycznej i ogrzewania wody na terenie gmin: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica. Instalacje zostaną zamontowane na dachach i gruntach należących do mieszkańców oraz na wybranych obiektach będących własnością gmin. Łącznie w ramach projektu powstanie 208 instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii), w tym 141 instalacji fotowoltaicznych i 67 instalacji solarnych. Dzięki realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej wyniesie prawie 1 MW, co przełoży się także na spadek emisji dwutlenku węgla – w skali roku w wysokości prawie 663 tony.

W konkursie na dotacje unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 władze regionu przeznaczyły na inwestycje w OZE prawie 130 mln zł. Dzięki dofinansowaniu, przedsiębiorcy, ale także stowarzyszenia mieszkańców (w porozumieniu z gminą), mogły dostać wsparcie na produkcję energii ze źródeł odnawialnych – na przykład w postaci montażu ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła czy instalacji biogazowni. Ostatecznie, w wyniku konkursu, dotacje uzyskały 24 projekty. Łączna wartość dofinansowania 172,4 mln zł, dofinansowanie z UE wyniosło ponad 126 mln zł.

Celem wszystkich projektów jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w województwie pomorskim. Dzięki realizacji 24 inwestycji zwiększy się także bezpieczeństwo energetyczne regionu, poprawi bilans energetyczny (zmniejszy import) oraz zmniejszą się obciążenia środowiska zanieczyszczeniami.

 

Umowa została podpisana w środę, 27 lutego w Urzędzie Gminy Przechlewo przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, wicemarszałka Wiesława Byczkowskiego oraz prezesa Przechlewskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, Jana Gajo i skarbnika stowarzyszenia, Tadeusza Friedę.

(r)

comments