Współpraca dotycząca przedłużenia linii Szybkiej Kolei Miejskiej w kierunku południowym to główne założenie podpisanego w środę, 27 listopada, listu intencyjnego pomiędzy samorządem województwa pomorskiego, przedstawicielami Gdańska, gminami sąsiadującymi oraz władzami spółek kolejowych.

To pierwszy krok w kierunku powstania połączeń kolejowych do południowych dzielnic Gdańska i gmin sąsiadujących. Deklarację o współpracy podpisali prezydent miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk , dyrektor biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Michał Glasser, burmistrz miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel, wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak, wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki, zastępca burmistrza Żukowa Tomasz Szymkowiak, prezes Zarządu PKP SKM w Trójmieście Maciej Lignowski, dyrektor Regionu Północnego PKP Polskie Linie Kolejowe Andrzej Osipów.

- Stawiamy na dalszy rozwój kolei w Gdańsku i w naszym regionie. Biuro Rozwoju Gdańska przygotuje studium rozwoju linii kolejowej w obszarze Gdańska Południe, ale także dalej na południe naszego regionu, zahaczając o naszych najbliższych sąsiadów: gminę Żukowo, Kolbudy, gminę wiejską i miejską Pruszcz Gdański – mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz przed podpisaniem listu intencyjnego.

Pierwszym etapem współpracy będzie opracowanie „Studium programowo-przestrzennego przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z regionalną siecią kolejową województwa pomorskiego”.

- Już od dłuższego czasu stawiamy na Pomorzu na kolej. Pomorze jest regionem, w którym w największym stopniu mieszkańcy korzystają z transportu kolejowego i chcemy to podtrzymać, podnosząc też jakość linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - powiedział marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk. - Mieszkańcy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot przywiązali się do wznowionego transportu kolejowego na odcinkach Kaszub w kierunku centrum Gdańska. Trzeba szukać dalszych możliwości rozwoju linii kolejowych, zwiększenia również możliwości obsługi przez przewoźników, szczególnie w kierunku południowej części miasta Gdańska i do gmin ościennych. Chcielibyśmy na podstawie tego listu przygotować pierwszy dokument programowy i mam nadzieję, że na tym nie skończymy, że będziemy mogli kontynuować przygotowanie kolejnego już dokumentu, jakim jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, ale o tym będziemy informować na bieżąco – dodaje marszałek.

Studium będzie dokumentem strategicznym dla rozwoju linii, zawierającym m.in. analizę uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, diagnozę społeczno-gospodarczą obszaru oddziaływania linii i wstępną analizę transportową. Ma ono przede wszystkim wskazać najbardziej optymalny przebieg „korytarzy” SKM. W tym celu m.in. przeprowadzona będzie analiza demograficzna, potrzebna do wskazania w jakim obszarze przybywa mieszkańców lub rozwijają się firmy, a co za tym idzie, gdzie jest więcej miejsc pracy.

Studium zostanie sporządzone przez Gminę Miasta Gdańska we współpracy z pozostałymi stronami listu intencyjnego.

 

(jb/gdansk.pl) Fot. Adam Kiedrowski

 

comments