Kajakarze i miłośnicy sportów wodnych już od przyszłego roku będą mogli korzystać z nowych stanic wodnych, miejsc odpoczynku i odnowionych szlaków żeglugi. W środę, 27 listopada marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowy o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ponad 34 mln zł.

 

Ponad 23 mln zł  wynosi wartość wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowy o dofinansowanie podpisywali włodarze miast, gmin, a także podmioty prywatne, które są odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu rozwoju pomorskich szlaków kajakowych oraz turystyki wodnej. To między innymi przedstawiciele Gdańska, Redy, Wejherowa oraz gmin Potęgowo i Czarna Dąbrówka.

 
Delta Wisły i wody zatoki Gdańskiej

Pierwsze trzy umowy dotyczą rozwoju turystyki wodnej na Pętli Żuławskiej oraz na Zatoce Gdańskiej. – Dzięki realizacji wielu inwestycji w województwie pomorskim powstanie nowoczesna infrastruktura żeglarska – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Nowe przystanie żeglarskie połączą sieć Pętli Żuławskiej z portami Zatoki Gdańskiej. Chcemy tym samym udostępnić mieszkańcom i turystom dziedzictwo kulturowe i naturalne delty Wisły oraz zatoki – tłumaczy Struk. Powstaną m.in. nowe pomosty z trapami i umocnieniami brzegu, wygodne drogi dojazdowe z miejscami postojowymi, oświetleniem i monitoringiem.

Dzięki nowym inwestycjom zostanie rozbudowany już istniejący Port Jachtowy w Górkach Zachodnich. Docelowo do końca grudnia 2021 roku w porcie będzie mogło cumować 235 jednostek. Zbudowana zostanie także nowa przystań żeglarska w Sobieszewie z nowoczesnym hangarem i bosmanatem. Natomiast Akademicki Klub Morski Gdańsk odnowi przystań klubową w Górkach Zachodnich. Do dyspozycji żeglarzy będą nowe pomosty cumownicze i nabrzeża. Łącznie te trzy inwestycje będą kosztowały prawie 32 mln zł, a unijne dofinansowanie to prawie 20 mln zł.

Dwa projekty realizuje Gdańsk. Na zdjęciu (od lewej): wicemarszałek Wiesław Byczkowski, wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz marszałek Mieczysław Struk. Fot. Aleksandra Chalińska.

 

Wygodne szlaki kajakowe na Pomorzu

Na terenie województwa pomorskiego znajduje się ponad 30 rzek i tysiąc kilometrów szlaków kajakowych. – Od kilku lat konsekwentnie pracujemy nad poprawieniem jakości naszych szlaków kajakowych – informuje Mieczysław Struk. – Dobór beneficjentów nie jest przypadkowy. Mamy tu projekty z Łupawy i Redy. One wszystkie łączą się ze sobą. To projekty sieciowe. Podobnie, jak przystanie jachtowe. Razem tworzą wspaniały produkt turystyczny – podkreślił Struk.

W ramach projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe nowe stanice i przystanie zostaną wyposażone m.in. w stojaki na kajaki, wiaty, ławki, kosze na śmieci, paleniska, suszarki do kajaków, tablice informacyjno-promocyjne, przenośne sanitariaty, stojaki na rowery oraz lampy solarne. Szlaki zostaną prawidłowo oznakowane, dzięki czemu będą bezpieczniejsze.

Na rzece Reda powstaną nowe miejsca wyjmowania i wodowania kajaków, schody terenowe i rynny do spuszczania kajaków. Powiększy się też przystań kajakowa w Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie. – Kwota naszego projektu może nie jest wielka, to prawie 223 tys. zł – mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy. – Ale pracy jest naprawdę dużo. Powstanie wspaniałe miejsce. Dzięki takim inwestycjom nasza Reda staje się coraz piękniejsza – podkreślił Krzemiński.

Z kolei Wejherowo zainwestuje w nową przystań, podest, dwie wiaty, pięć stojaków dla rowerów z zestawem naprawczym oraz miejsca postojowe dla rowerów. Będzie można z nich korzystać już od końca przyszłego roku.

Rozbudowane zostaną także szlaki kajakowe na rzece Łupawa poprzez postawienie nowych przenosek i przystani. Gmina Czarna Dąbrówka oznakuje łącznie 20 km szlaku. W miejscowości Kozin przy Łupawie powstanie nowa, ogólnodostępna przystań z budynkiem, wiatą, miejscami parkingowymi i oświetleniem. Przystań będzie punktem etapowym spływów nad Łupawą. Nowa stanica powstanie także nad jeziorem Jasień i będzie to punkt początkowy spływów Łupawą.

Inwestycje w ramach tych umów opiewają na kwotę ponad 4,2 mln zł, a dofinansowanie ze środków programu operacyjnego wynosi prawie 3,4 mln zł.

Wszystkie te inwestycje wchodzą w skład dwóch turystycznych przedsięwzięć strategicznych samorządu województwa pomorskiego: Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej oraz Pomorskie Szlaki Kajakowe. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego koordynuje realizację przedsięwzięć strategicznych i udziela dotacji ze środków unijnych, a ich rzeczowa realizacja oraz wkład własny jest po stronie pomorskich gmin lub inwestorów prywatnych. Oba przedsięwzięcia wspólnie obejmą 50 projektów za około 300 mln zł.

(r) Fot. Fot. Aleksandra Chalińska

comments