Dzięki ponad 4 mln zł unijnego wsparcia, stu mieszkańców Bytowa i powiatu bytowskiego oraz ponad 200 z Kartuz będzie mogło uczestniczyć w szkoleniach i zajęciach z psychologami. Będą też warsztaty, kursy i doradztwo zawodowe.

 
Pierwszy projekt, który realizowany będzie w Bytowie, skierowany zostanie do 67 bezrobotnych mieszkańców w trudnej sytuacji na rynku pracy. Dla każdego z uczestników przygotowany zostanie indywidualny plan działania. Stworzona zostanie też oferta szkoleń zawodowych oraz staży. Dodatkowo bezrobotni dostaną ofertę podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Wszystko po to, aby łatwiej im było zdobyć zatrudnienie i polepszyć swoją sytuację życiową. Bytowska dźwignia kosztować będzie ponad 900 tys. zł. Z tego aż 863 tys. zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej.

W powiecie bytowskim z projektu skorzysta 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Lokalne centra i kluby integracji społecznej zorganizują dla nich m.in. spotkania z doradcami zawodowymi oraz psychologami. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy przeprowadzą warsztaty planowania kariery oraz będą pośredniczyć w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z lokalnymi pracodawcami. W ramach projektu zorganizowane będą też liczne warsztaty motywacyjne, a nawet rękodzieła. Wartość projektu to 750 tys. zł, a unijne dofinansowanie wyniesie ponad 710 tys. Projekt będzie realizowany do końca 2022 roku.

Największy projekt, o wartości ponad 3,1 mln zł, realizowany będzie w Kartuzach. Skierowany jest do ponad 200 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dla nich prowadzone będą porady psychologiczne, zarówno indywidualne, jak i grupowe.

W Klubie Środowiskowym wsparcie i pomoc uzyskają dzieci i młodzież. Działać będzie również klub wolontariatu. Z kolei dla rodziców przeznaczone będą wyjazdowe warsztaty kompetencji wychowawczych oraz doradztwo i kursy zawodowe. Dofinansowanie ze środków unijnych w tym projekcie wyniesie ponad 2,6 mln zł.

 

Umowę o dofinansowanie projektów społecznych, realizowanych w Bytowie i powiecie bytowskim oraz w Kartuzach podpisali w piątek 6 grudnia marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz samorządowcy z regionu bytowskiego i kartuskiego.

 

(r)

comments