W Gdyni trwają szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi defibrylatora AED dla ponad 230 pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej oraz 12 pracowników Zarządu Komunikacji Miejskiej.

Szkolenia są wynikiem współpracy obu podmiotów z Gdyńskim Centrum Zdrowia. Wspólny projekt ma na celu utrwalenie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy niesieniu pomocy pasażerom gdyńskiej komunikacji miejskiej.

Podczas zajęć poruszane są zagadnienia teoretyczne i praktyczne, takie jak prawidłowe wzywanie pomocy, ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych, zasady udzielania pierwszej pomocy, pierwsza pomoc w nagłych przypadkach (urazów, krwotoków, omdleń, epilepsji, udarów, zadławienia,zakrztuszenia, nagłego zatrzymania krążenia) oraz użycie defibrylatora.


Główny cel szkoleń to zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa. Uczestnikom przekazywana jest nie tylko wiedza teoretyczna - dzięki zajęciom praktycznym będą oni w stanie lepiej reagować w trudnych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

- Dla pasażerów korzystających z usług komunikacji miejskiej komfort podróży jest niezwykle ważny, a komfort oznacza poczucie bezpieczeństwa. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy zorganizowane przez Gdyńskie Centrum Zdrowia mają za zadanie pomóc pracownikom ugruntować wiedzę z tej dziedziny, co przełoży się na ich pewność działania w sytuacjach kryzysowych. To inwestycja w pracowników, która zaowocuje jeszcze większym bezpieczeństwem pasażerów – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Wszyscy uczestnicy mogą również w trakcie zajęć opowiedzieć o swoich dotychczasowych doświadczeniach związanych z sytuacjami zagrożenia zdrowia pasażerów. Podczas wykonywania praktycznych ćwiczeń uczestnicy mają zaś szansę zmierzyć się z sytuacjami, które mogą wydarzyć się w trakcie wykonywania codziennych obowiązków.

Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach, trwają około 3 i pół godziny. Podczas ćwiczeń wykorzystany jest również profesjonalny sprzęt. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Źródło: gdynia.pl

comments