Najczęściej czytane

 

Trwa wspólna akcja LPP i Samorządu Województwa Pomorskiego na rzecz pracowników i podopiecznych placówek pomocy społecznej. Dziś (wtorek) ponad 2 tysiące  maseczek otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie.

 
Potrzeby placówek pomocy społecznej w czasie epidemii COVID-19 w dalszym ciągu są bardzo duże. W związku z tym Samorząd Województwa Pomorskiego oraz największa firma odzieżowa z regionu - LPP - przekazują placówkom w całym województwie maseczki ochronne.

 
We wtorek 28 kwietnia, DPS z Pelplina otrzymał 1700 szt. maseczek przekazanych przez LPP oraz 500 szt. maseczek uszytych przez Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie (instytucja finansowana m.in. ze środków, którymi dysponuje samorząd województwa). W imieniu LPP maseczki przekazali przedstawiciele firmy: Marcin Piechocki oraz Sławomir Ronkowski. Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowany był przez Agnieszkę Kapałę-Sokalską, członkinię Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Agnieszkę Zabłocką, z-ca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

 
Maseczki dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie odebrała natomiast dyrektor placówki - Emilia Rzeniecka. Placówka posiada 156 miejsc, w tym 61 dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz 95 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

(r)

comments