Dzięki unijnemu dofinansowaniu już wkrótce powstanie I etap obwodnicy Kartuz oraz rozbudowane zostaną drogi wojewódzkie nr 222 i 229.

Marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski wręczyli decyzje o wyborze dwóch projektów drogowych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Decyzje zostały wręczone Grzegorzowi Stachowiakowi, dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, który będzie realizować te inwestycje. Oba projekty zostały wskazane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jako strategiczne, jedne z najważniejszych dla transportu drogowego w regionie.

Pierwszy projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1” wyceniony został na prawie  65 mln zł, zaś unijne dofinansowanie 52,6 mln zł. Obejmuje on rozbudowę dróg wojewódzkich nr 222 i nr 229 na łącznej długości 8,4 km.  W ramach prac poszerzona  zostanie jezdnia, wybudowane ścieżki pieszo-rowerowe, przebudowane zostanie m.in skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 222 i 229, natomiast w Jabłowie rondo.

Druga inwestycja to budowa obwodnicy Kartuz. Wartość projektu oszacowano na prawie 42,5 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 34,5 mln zł. Prace w ramach pierwszego etapu obejmują budowę odcinka od wsi Grzybno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 211 w kierunku Żukowa. Z wybudowanych i przebudowywanych w ramach projektu dróg będzie korzystać blisko 10 tys. pojazdów dziennie.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano do końca 2017 r.

___________________________________________________________________________________________

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zarządza Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pieniądze na jego realizację pochodzą z Unii Europejskiej. Łącznie na Pomorzu zostanie zainwestowane 1,86 miliarda euro. To ponad 920 milionów euro więcej, niż w takim samym programie, który województwo pomorskie realizowało w latach 2007-2013.

(mpis, r) Fot. Adam Kiedrowski

 

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 12_2006 copy
 • 3_2008 copy
 • 9_2006 copy
 • 9_2008 copy
 • 5_2006 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 5_2008 copy
 • 062012
 • 7_2009 copy
 • 1_2005
 • 7_2008 copy
 • 2_2006 copy
 • 4_2005 copy
 • 10_2006 copy
 • 8_2006 copy
 • 7_2007 copy
 • 1_2008 copy
 • 5_2005 copy
 • jedynka12-2014
 • 3_2005
 • 122012
 • jedynka12-2013
 • 6_2005
 • 2_2008 copy
 • 1_2006 copy
 • 4_2006 copy
 • 1_2009 copy
 • 5_2009 copy
 • jedynka09-2014
 • 6_2006 copy
 • jedynka10-2014
 • 5_2007 copy
 • 7_2006 copy
 • 6_2007 copy
 • 2_2005
 • 8_2008 copy
 • 092012
 • 6_2008 copy
 • 4_2009 copy
 • 3_2007 copy
 • jedynka6-2014
 • jedynka03-2013
 • 2_2007 copy
 • 3_2009 copy
 • 4_2007 copy
 • 4_2008 copy
 • 11_2006 copy
 • 1_2007 copy
 • 2_2009 copy
 • 3_2006 copy