Podczas inauguracji roku akademickiego Politechniki Gdańskiej marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wręczył władzom uczelni decyzję o unijnym wsparciu projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw”.
 
Wartość projektu to 9,99 mln zł, zaś unijne dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego wynosi 2,93 mln zł. Projekt Politechniki Gdańskiej będzie realizowany od stycznia 2017 r. do września 2018 r., jest ukierunkowany na poprawę jakości kształcenia oraz dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb przedsiębiorstw działających w branży elektroenergetyki, energetyki, technologii chemicznej i przetwórstwa chemicznego (w tym paliw), poprzez utworzenie kierunku studiów II stopnia o profilu praktycznym po nazwą "Inżynieria i Ekoefektywne Technologie Nośników Energii".

Przedsięwzięcie realizowane na potrzeby Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie i obejmie, między innymi: rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej, w tym laboratoriów, pracowni praktycznych i komputerowych oraz bibliotek wraz z niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia, a także wyposażenie istniejących obiektów, także laboratoriów dydaktycznych.

W ramach konkursu zostało złożonych 8 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 121,8 mln zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do dofinansowania zostało wybranych 6 projektów, których całkowita wartość dotacji wynosi 70,8 mln zł, zaś łączna wartość projektów – 89,8 mln zł.  

(mpis)

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 11_2006 copy
 • 6_2005
 • 2_2006 copy
 • jedynka12-2014
 • jedynka6-2014
 • 4_2005 copy
 • 4_2007 copy
 • 5_2006 copy
 • 3_2008 copy
 • 5_2007 copy
 • 5_2005 copy
 • 2_2008 copy
 • 6_2008 copy
 • jedynka03-2013
 • 7_2009 copy
 • 4_2009 copy
 • 10_2006 copy
 • 6_2006 copy
 • 1_2008 copy
 • 1_2005
 • 1_2009 copy
 • 5_2008 copy
 • 2_2009 copy
 • 1_2007 copy
 • 7_2007 copy
 • 1_2006 copy
 • 7_2008 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 2_2007 copy
 • 8_2006 copy
 • 3_2009 copy
 • 2_2005
 • 122012
 • 9_2008 copy
 • 9_2006 copy
 • 12_2006 copy
 • 7_2006 copy
 • 8_2008 copy
 • jedynka09-2014
 • 4_2006 copy
 • jedynka10-2014
 • 092012
 • 4_2008 copy
 • jedynka12-2013
 • 062012
 • 6_2007 copy
 • 3_2005
 • 5_2009 copy
 • 3_2006 copy
 • 3_2007 copy