Przed tygodniem nauczyciele świętowali Dzień Edukacji Narodowej, także uczniowie, którzy mieli w tym czasie dzień wolny. A jak wygląda stan edukacji w powiecie kościerskim?

Kto ma największy wpływ na wynik egzaminów? Oczywiście uczeń. Jednak na poziom jego nauczania mają wpływ nauczyciele. A kto ma wpływ na nauczycieli? Zapewne dyrektorzy szkół?

A na dyrektorów? Tego już nie wiemy, ale warto się przyjrzeć jak się uczniowie uczą (a dokładnie: jak wyglądają wyniki ich egzaminów) oraz jak uczą nauczyciele.

Wyniki matur w powiecie kościerskim nie odbiegały od średniej w całym województwie pomorskim. Na 20 powiatów (łącznie z powiatami grodzkimi - Gdańskiem, Sopotem, Gdynią i Słupskiem) powiat kościerski uplasował się na 7 pozycji. Na 470 zdających, zdało w sumie 84 %, wliczając w to również tych, którzy zdali w terminie poprawkowym w sierpniu.

Ciekawie kształtuje się jednak porównanie wyników na tle innych powiatów.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przyjęła w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych 9-cio stopniową skalę porównawczą (1-najniższy, 2-bardzo niski, 3-niski, 4-niżej średni, 5-średni, 6-wyżej średni, 7-wysoki, 8-bardzo wysoki, 9-najwyższy), na której każdy maturzysta może się odnaleźć i porównać. Również porównać się mogą całe powiaty. I tak z języka polskiego większość maturzystów (20,9 %) powiatu kościerskiego uplasowało się na pozycji 4, czyli poziomie niżej średnim (dla porównania większość maturzystów z Gdańska i Sopotu zdała na poziomie 6 czyli wyżej średnim, a np. powiatu człuchowskiego na 3, czyli niskim).

Z matematyki większość zdających (20,1 %) uplasowała się na poziomie 5, czyli średnim, dla porównania Gdańsk i Sopot na 6, a powiat człuchowski na 3.

Większe dysproporcje w wynikach pojawiają się jednak w przypadku języka angielskiego. Maturzyści z naszego powiatu w większości pojawili się na poziomie 3, 4 i 5 (niskim, niżej średnim i średnim), Gdańsk i Sopot na poziomie 6 czyli wyżej średnim i powiat człuchowski na poziomie 3 oraz 4.

A jak wygląda poziom w gimnazjach i szkołach podstawowych podległych gminom?

Gimnazja: Porównaliśmy miedzy sobą tylko gminy powiatu kościerskiego. W przypadku języka polskiego widać dysproporcje pomiędzy Kościerzyną a wiejskimi gminami.

I tak, gdybyśmy zrobili ranking, to największą średnią ma miasto Kościerzyna (71 %), Lipusz (70 %), Karsin i Liniewo (po 69 %), Dziemiany (67 %), Nowa Karczma i Stara Kiszewa (po 64 %) oraz Gmina Kościerzyna (63 %). Historia oraz wiedza o społeczeństwie: Kościerzyna 57 %, Liniewo 56 %, Dziemiany i Karsin po 55 %, Lipusz i Nowa Karczma po 53 %, Gmina Kościerzyna 52 % oraz Stara Kiszewa 50 %.

Matematyka: Kościerzyna 51 %, Dziemiany, Karsin i Stara Kiszewa po 50 %, Lipusz 49 %, Liniewo 47 %, Nowa Karczma 45 %, Gmina Kościerzyna 44 %.

Przedmioty przyrodnicze: Kościerzyna i Liniewo po 53 %, Dziemiany i Gmina Kościerzyna po 49 %, Karsin i Stara Kiszewa po 48 %, Nowa Karczma 46 %, Lipusz 44 %.

Język angielski: Karsin 70 %, Kościerzyna 65 %, Dziemiany 59 %, Lipusz 58 %, Stara Kiszewa 54 %, Liniewo i Gmina Kościerzyna 48 %, Nowa Karczma 46 %

W szkołach podstawowych, gdzie nauka kończy się sprawdzianem wiedzy, zdawało 782 uczniów. Średnia z języka polskiego dla całego powiatu kościerskiego wyniosła około 65 %, matematyki 46 %, języka angielskiego 64 %. Dla porównania, najsłabszy średni wynik z języka polskiego odnotował powiat człuchowski (62 %), bezpośrednio przed nim jest tylko powiat kościerski i sztumski (także 65 %). Najlepszą średnią notuje Sopot (75 %), Gdańsk i Gdynia (po 74 %) oraz powiat kwidzyński i Słupsk (po 72 %). W matematyce średnie powiatów województwa pomorskiego wynosiły od 44 % (człuchowski) do 66 % (Sopot). Język angielski kształtował się w zakresie od 59 % (sztumski), 63 % (starogardzki) poprzez 64 % (bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski aż do najwyższego 85 % w Sopocie.

W samym powiecie kościerskim wyniki w poszczególnych gminach były następujące:

język polski:

Lipusz 68 %

Kościerzyna i Gmina Kościerzyna po 67 %

Nowa Karczma 65 %

Karsin i Liniewo po 63 %

Stara Kiszewa 62 %

Dziemiany 61 %

 

matematyka:

Kościerzyna 52 %

Lipusz 48 %

Dziemiany 46 %

Liniewo 45 %

Gmina Kościerzyna

Nowa Karczma 43 %

Karsin 42 %

Stara Kiszewa 41 %

 

język angielski:

Kościerzyna 71 %

Lipusz 70 %

Dziemiany 65 %

Gmina Kościerzyna 63 %

Stara Kiszewa 59 %

Karsin 58 %

Liniewo 56 %

Nowa Karczma 52 %

 

Jest faktem, że w całym województwie pomorskim średnie wyniki są wprost proporcjonalne do wielkości gminy. Im większe miasto tym lepszy średni wynik egzaminu oraz im mniejsza gmina (pod względem ilości mieszkańców) tym niższy wynik. Czynniki mające wpływ na takie wyniki mogą być jeszcze bardziej złożone.

Na przykład w Kościerzynie średnio więcej dzieci w wieku przedszkolnym uczęszcza do przedszkoli niż w gminach wiejskich. Także duży wpływ na wyniki nauczania ucznia mają jego rodzice, szczególnie wśród najmłodszych pociech.  O ile odrabianie lekcji wśród uczniów szkół podstawowych jest na jako takim poziomie, to już w klasach gimnazjalnych plagą jest nieodrabianie. Zapewne ma to później przełożenie na ogólne wyniki. Nie lepiej jest pewnie w szkołach średnich, gdzie kontrola i presja rodziców ma dla ucznia coraz mniejsze znaczenie.

Również jest tak, że w obrębie danej gminy w jednej szkole są lepsze wyniki, a w drugiej słabsze. W przypadku pewnej szkoły w powiecie kościerskim, która notowała przez kilka lat słabe wyniki, okazało się, że po zmianie dyrektora uległy one znacznej poprawie. 

 

Tekst i fot. Adam Kiedrowski

 

 

 

 

 

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 1_2009 copy
 • 2_2008 copy
 • 7_2006 copy
 • 9_2006 copy
 • jedynka03-2013
 • jedynka09-2014
 • 6_2005
 • 5_2007 copy
 • jedynka12-2013
 • 7_2009 copy
 • 6_2008 copy
 • 10_2006 copy
 • 8_2006 copy
 • 12_2006 copy
 • 062012
 • 7_2008 copy
 • 4_2008 copy
 • 3_2007 copy
 • 2_2006 copy
 • 1_2007 copy
 • 2_2009 copy
 • jedynka12-2014
 • 4_2006 copy
 • jedynka10-2014
 • 4_2007 copy
 • 3_2008 copy
 • 092012
 • 1_2005
 • 8_2008 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 4_2005 copy
 • 5_2005 copy
 • 2_2007 copy
 • 4_2009 copy
 • 9_2008 copy
 • 7_2007 copy
 • jedynka6-2014
 • 2_2005
 • 1_2008 copy
 • 3_2005
 • 3_2009 copy
 • 6_2006 copy
 • 5_2008 copy
 • 122012
 • 3_2006 copy
 • 11_2006 copy
 • 5_2009 copy
 • 6_2007 copy
 • 1_2006 copy
 • 5_2006 copy