Irena Trzcińska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu została nagrodzona "Srebrnym Drzewkiem" przez władze samorządowe województwa pomorskiego za wybitne osiągnięcia w roku 2016.

Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego samorząd województwa pomorskiego, jak co roku, wyróżnił pomorskich pracowników pomocy i integracji społecznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Coroczna nagroda ustanowiona przez marszałka województwa pomorskiego ma charakter indywidualny i jest przyznawana w formie pieniężnej oraz pamiątkowej statuetki.

- Obowiązki pracowników pomocy i integracji społecznej, wymagają wielu poświęceń oraz wyjątkowej empatii w stosunku do osób na których rzecz pracują – mówił wicemarszałek Paweł Orłowski. - Ponadto pracownicy instytucji pomocowych muszą odznaczać się specjalistyczną interdyscyplinarną wiedzą. Dlatego nagradzamy te osoby, które podejmują m.in. działania z zakresu inicjowania i wdrażania programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych,  aktywizowania i integrowania wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, wspierania działalności sektora ekonomii społecznej, wspierania i promowania wolontariatu, upowszechniania dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej oraz za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Nagroda służy podniesieniu prestiżu zawodu pracownika socjalnego, ponadto jest dużym wsparciem w tworzeniu pozytywnego wizerunku całej grupy zawodowej.

W bieżącej edycji konkursu wpłynęły łącznie 24 wnioski. Kapituła Nagrody, po przeanalizowaniu złożonych wniosków, na podstawie kryteriów określonych w regulaminie przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

Wśród pięciorga rekomendowanych do nagrody znalazła się Irena Trzcińska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu w gminie Karsin, jednostki organizacyjnej powiatu kościerskiego. Kapituła przyznała "Srebrne Drzewko" za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej.

Nagrodę otrzymali także:

Urszula Gajewska - Starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu - za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej;

Sylwia Mackiewicz - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie - za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób wykluczonych społecznie;

Ewa Troka - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie - za inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne;

Irena Trzcińska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu - za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej;

Franciszek Bronk - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni - za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej;

 

Nagrodę uhonorowanym wręczali uroczyście w piątek, 18 listopada wicemarszałek województwa pomorskiego Paweł Orłowski oraz przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia Andrzej Bartnicki.

 (mpis)

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 3_2009 copy
 • jedynka03-2013
 • 9_2008 copy
 • jedynka10-2014
 • 12_2006 copy
 • 7_2007 copy
 • 7_2008 copy
 • 4_2006 copy
 • 8_2008 copy
 • 7_2006 copy
 • 11_2006 copy
 • 6_2008 copy
 • 1_2006 copy
 • 4_2005 copy
 • 7_2009 copy
 • 10_2006 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 5_2009 copy
 • 2_2009 copy
 • 2_2008 copy
 • 1_2007 copy
 • 3_2006 copy
 • 092012
 • 122012
 • 6_2005
 • 2_2005
 • jedynka12-2014
 • 6_2007 copy
 • 6_2006 copy
 • 3_2008 copy
 • 5_2008 copy
 • 5_2007 copy
 • 3_2005
 • 9_2006 copy
 • 3_2007 copy
 • jedynka12-2013
 • 2_2007 copy
 • jedynka6-2014
 • 4_2007 copy
 • 2_2006 copy
 • 1_2009 copy
 • 5_2006 copy
 • 4_2008 copy
 • jedynka09-2014
 • 4_2009 copy
 • 5_2005 copy
 • 062012
 • 1_2005
 • 1_2008 copy
 • 8_2006 copy