Około 250 osób wzięło udział w wigilii w Zespole Szkół Publicznych nr 1 (czyli "szóstce") w Kościerzynie. Było to spotkanie dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta i gminy Kościerzyna. Był opłatek, życzenia oraz paczki świąteczne. Radość i kolędy.

Organizatorami wigilii byli Gabriela Ćwikałowska, Caritas z parafii Św. Trójcy w Kościerzynie oraz Stowarzyszenie Civitas Christiana reprezentowane przez Mirosława Kalińskiego. W imieniu organizatorów, władze miasta reprezentowane przez burmistrza Michała Majewskiego serdecznie podziękowały wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i osobom, które okazały ogromne serce wspomagając całą akcję.

(jk)