Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak podpisał dziś (25 października) wniosek o uruchomienie wsparcia z Funduszu Solidarności. - Liczyliśmy na taką decyzję, dobrze, że zapadła bez dalszej zwłoki - mówi marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Przypomnijmy: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oszacował straty po sierpniowej nawałnicy na kwotę 2,66 mld zł. Raport w wyliczeniami trafił do Ministerstwa Rozwoju 19 października. Podobny dokument przygotował też Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W środę 25 października minister Błaszczak poinformował, że podpisał wniosek o pomoc z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

- Od początku byłem przekonany, że skala zniszczeń po nawałnicy jest na tyle duża, że Pomorze kwalifikuje się do pomocy unijnej. Sygnalizowałem to już we wrześniu – mówi Mieczysław Struk. - Dobrze, że rząd, początkowo niechętny składaniu wniosku do Komisji Europejskiej, dał się przekonać naszym argumentom. Skala zniszczeń na Pomorzu jest tak duża, że każda pomoc się przyda. Liczymy też na to, że treść złożonego wniosku zostanie zaprezentowana zainteresowanym samorządom – dodaje marszałek.

W wyniku nawałnicy poszkodowanych zostało 31 gmin z 10 powiatów województwa pomorskiego. Największe zniszczenia wystąpiły w powiatach bytowskim (gminy Parchowo i Studzienice), chojnickim (gminy: Brusy, Chojnice i Czersk), kartuskim (gminy Sierakowice i Sulęczyno) oraz kościerskim (gminy Dziemiany, Karsin i Lipusz).

Marszałek Mieczysław Struk już we wrześniu zwrócił się do wicepremiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o podjęcie działań na rzecz uruchomienia pomocy finansowej z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Ministerstwo Rozwoju poprosiło samorząd o przygotowanie raportu dotyczącego strat.

Marszałek zaprosił również grupę eurodeputowanych, którzy odwiedzili tereny zniszczone na skutek  nawałnicy. Na Pomorze przyjechali wówczas: wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Mairead McGuinness i przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Adina Valean. Byli też m.in. europosłowie Róża Thun, Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski i Tadeusz Zwiefka.

Samorząd Województwa Pomorskiego od początku aktywnie włączył się w działania na rzecz poszkodowanych w sierpniowej nawałnicy. Powstało m.in. specjalne konto dedykowane poszkodowanym, na które pieniądze wpłacały zarówno firmy, jak  i osoby prywatne. We współpracy z przedsiębiorcami organizowaliśmy również pomoc rzeczową, która trafiała do ofiar nawałnicy.

Na apel marszałka odpowiedziało prawie 70 samorządów z całej Polski, nie tylko samorządy gminne, ale również powiatowe i wojewódzkie. Do tej pory udało się przekazać około 10 mln zł do poszkodowanych samorządów z województwa pomorskiego.

Podczas specjalnej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego w sierpniu radni zdecydowali o przekazaniu pomocy finansowej na likwidację skutków nawałnicy. Samorząd przekazał z budżetu województwa 2 mln zł na uprzątnięcie drzew z poboczy dróg wojewódzkich, kolejne 500 tys. zł trafiło do najbardziej poszkodowanych, a za następne 100 tys. zł zakupione zostały nowe pilarki.

Również na najbliższej sesji sejmiku radni decydować będą o przekazaniu dotacji celowych (łącznie 500 tys. zł) na rzecz poszkodowanych gmin Dziemiany, Brusy, Chojnice, Sulęczyno, Czersk i Parchowo.

(mp) Fot. Adam Kiedrowski

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 6_2008 copy
 • 1_2005
 • 8_2008 copy
 • 3_2006 copy
 • 7_2008 copy
 • 4_2007 copy
 • 7_2006 copy
 • jedynka6-2014
 • 6_2006 copy
 • 11_2006 copy
 • 5_2007 copy
 • 12_2006 copy
 • 1_2006 copy
 • 3_2009 copy
 • 1_2008 copy
 • 4_2006 copy
 • 2_2008 copy
 • 2_2009 copy
 • 6_2005
 • 4_2009 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 8_2006 copy
 • 5_2006 copy
 • 5_2009 copy
 • 2_2006 copy
 • 1_2007 copy
 • 10_2006 copy
 • 9_2008 copy
 • jedynka03-2013
 • 062012
 • 5_2005 copy
 • 7_2009 copy
 • 1_2009 copy
 • 4_2008 copy
 • 2_2005
 • 092012
 • 122012
 • 3_2007 copy
 • jedynka12-2014
 • 3_2005
 • 2_2007 copy
 • 5_2008 copy
 • 4_2005 copy
 • jedynka09-2014
 • 7_2007 copy
 • jedynka12-2013
 • 6_2007 copy
 • jedynka10-2014
 • 3_2008 copy
 • 9_2006 copy