W ćwierćwiecze współpracy pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Kościerzynie a niemiecką szkołą Mosaikschule Marburg podpisano umowę na następne 5 lat.

- Nasza przyjaźń trwa od 1992 roku, a jest to piąte już podpisanie umowy - powiedział Jarosław Grzyb, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kościerzynie. - Nasza współpraca polega na wzajemnej wymianie zarówno dzieci jak i nauczycieli, co daje wszystkim dużo nowych doświadczeń. Fajne jest też to, że dzieci i młodzież z obu szkół potrafi komunikować się bez znajomości języków. Wszystko to to daje nam dużo energii do tego, żeby porozumienie dalej trwało i nadal przynosiło takie rezultaty - dodaje dyrektor SOSW.

- Dziękujemy za miły pobyt na terenie powiatu kościerskiego i cieszę się, że możemy kontynuować naszą dobrą współpracę - powiedziała Christina Czech, dyrektorka Mosaikschule Marburg. - Rzeczywiście, nasi uczniowie, choć mają możliwość zapoznania się z językiem, to wolą porozumiewać się bez słów - dodaje dyrektorka.

Umowa przewiduje wzbogacanie życia obu szkolnych placówek poprzez spotkania, szkolenia, warsztaty i wymianę doświadczeń uczniów oraz nauczycieli. Określa też kto ponosi koszty międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży

Miłym gestem ze strony niemieckiej było podarowanie kościerskiemu ośrodkowi flagi św. Elżbiety Węgierskiej. Marburg jest udekorowany tymi flagami, bo znajduje się tam pierwszy niemiecki, czysto gotycki kościół pod wezwaniem tej świętej (Elizabethkirche) i również z okazji przypadającej w tym roku 500-lecia Reformacji. Choć protestanci nie uznają świętych, to czczą pamięć patronki. - Obawialiśmy się, czy możemy dać stronie polskiej taki prezent, bo Polska jest krajem katolickim, a my protestantami, ale po konsultacji z przedstawicielem partnerstwa z Marburga zapewniono mnie, że bez obaw mogę ten prezent wręczyć - powiedziała Christina Czech.

Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie byli też obecni nauczyciele i uczniowie. Władze powiatu reprezentował wicestarosta, Henryk Ossowski.

Marburg - Biedenkopf to niemiecki powiat położony w Hesji, kraju związkowym RFN. Jego siedzibą jest miasto Marburg (73,8 tys. mieszkańców). Sam powiat (Landkreis Marburg-Biedenkopf) liczy ponad 250 tys. mieszkańców i składa się z 13 gmin wiejskich i 9 miast. Umowę partnerską pomiędzy powiatem kościerskim a Marburg - Biedenkopf ich władze podpisały w 2000 roku.

Partnerstwo z Niemcami trwa jednak znacznie dłużej. W tym roku obchodzono 25-lecie partnerstwa pomiędzy Kościerzyną i gminą wiejską Kościerzyna z jednej strony a miastem Cölbe, położonym w powiecie Marburg - Biedenkopf. Od samego początku partnerstwa Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy był zaangażowany w rozwijanie przyjaźni polsko - niemieckiej.

(ak) Fot. Adam Kiedrowski