Jak informuje wojewoda pomorski, do samorządów województwa pomorskiego, które ucierpiały w wyniku nawałnicy w sierpniu ubiegłego roku, trafi kolejna transza rządowej pomocy. Wśród samorządów są gminy Dziemiany i Lipusz oraz Powiat Kościerski.

Będą to pieniądze przeznaczone na naprawę infrastruktury drogowej i mienia komunalnego. Gmina Dziemiany otrzyma 3,72 mln zł, Lipusz 3,89 mln zł a Powiat Kościerski 5 mln zł. Gmina Dziemiany otrzyma pieniądze na odbudowę 20 odcinków dróg gminnych, gmina Lipusz na 8 odcinków dróg oraz odbudowę dachów w remizie i muzeum gospodarstwa wiejskiego, a samorząd powiatowy otrzyma pieniądze na remonty pięciu dróg powiatowych (Wielki Podleś - Dębogóry, Niedamowo - Sobącz, Suminy - Papiernia, Sobącz - Małe Liniewo, Karsin - Cisewie).

Gminy i powiaty województwa pomorskiego po nawałnicy w 2017 roku zgłosiły 160 zadań związanych z odbudową i remontami infrastruktury gminnej i  powiatowej. Łączna kwota dotacji oszacowana została na 68 mln zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań w 2017 roku przekazano 564 tys. zł rządowej pomocy. Natomiast na rok 2018 samorządy wnioskowały o kwotę 43,5 mln zł, zaś na rok 2019 o 23,4 mln zł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało dotację na remonty dróg i innych obiektów komunalnych na pełną wnioskowaną na 2018 rok kwotę (43 588 250 zł). Wysokość dotacji z MSWiA, na podstawie obowiązujących przepisów stanowi 80 % wartości zgłoszonych zadań.

Lista zadań objętych dotacją liczy 110 pozycji. W tej liczbie 96 dotyczy remontów dróg na łączną kwotę dotacji 38,8 mln zł. Kolejne 14 to zadania dotowane na 4,7 mln zł, a dotyczące pozostałych obiektów infrastruktury komunalnej.

Wysokość dotacji dla gmin i powiatów województwa pomorskiego:

Gmina Wiejska Chojnice - 5 743 590 zł

Miasto i Gmina Brusy - 9 864 280 zł

Miasto Czersk - 1 266 220 zł

Gmina Dziemiany - 3 722 400 zł

Gmina Lipusz - 3 897 200 zł

Gmina Parchowo - 1 253 360 zł

Gmina Sulęczyno - 1 201 600 zł

Powiat Bytowski - 6 606 650 zł

Powiat Chojnicki - 5 031 110 zł

Powiat Kościerski - 5 001 840 zł

(r)