W 83 rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz harcerze z 23. drużyny ZHP z Łubiany złożyli kwiaty pod obeliskami upamiętniającymi jego postać.

Naczelnik Państwa, marszałek Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie. Do dziś środowiska patriotyczne czczą jego pamięć. 5 grudnia 2017 roku minęła 150 rocznica jego urodzin, stąd miniony rok oraz obecny, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania Niepodległości, szczególnie związany jest z Piłsudskim. Dlatego Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz harcerze z 23. drużyny harcerskiej "Remusowa Kara" z Łubiany uczcili pamięć legendarnego wodza składając wiązanki kwiatów oraz pełniąc warty przy obeliskach w Kościerzynie oraz Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie.

W Kościerzynie, przy pomniku Chrystusa Króla znajduje się pomnik Marszałka. To tam, 12 maja Piłsudczycy i harcerze rozpoczęli obchody rocznicy jego śmierci.  - "Swoją historię piszcie sami, inaczej napiszą ją za was inni i źle" - tymi słowami Józefa Piłsudskiego rozpoczął przemowę pod pomnikiem Tomasz Kocent, prezes Okręgu Kaszubsko - Pomorskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, noszący stopień majora związku. Przypomniał, jak wielkim patriotą i strategiem był Wódz Naczelny, jak przestrzegał przed mającą nadejść w ciągu kilku lat wojną w Europie, w której trzeba zrobić wszystko, aby Polska nie znalazła się pomiędzy dwoma wrogami. Przypomniał testament oraz idee geopolityczne, m.in "Międzymorza", które nakreślał Marszałek oraz ich aktualność w dzisiejszych czasach.

 

Piłsudczycy odśpiewali przy pomniku pieśń Legionów Polskich "My Pierwsza Brygada". Tego samego dnia wspólnie z harcerzami pojechali do Powiatowego Centrum Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam, przy obelisku także pełnili wartę oraz złożyli kwiaty.

Uroczystość była okazją do wręczenia wyróżnionym nominacji na funkcyjne stopnie związku. Tego dnia za "zasługi w krzewieniu idei i czynów marszałka Józefa Piłsudskiego" na stopień kaprala awansowano Franciszka Bloka, na stopień starszego szeregowego Małgorzatę Richert oraz Łukasza Tuska i Krzysztofa Szymańskiego.

Kim są Piłsudczycy?

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej to ogólnopolska organizacja zrzeszająca około 5 tys. członków, posiadająca regionalne oddziały w całej Polsce i poza jej granicami, jak np. w Austrii, Szwecji i na Litwie, a wkrótce także na Białorusi. Za swój główny cel stawia sobie m.in. upowszechnianie wiedzy o działalności i zasługach Józefa Piłsudskiego, kontynuację jego idei, pielęgnowanie tradycji patriotycznych i demokratycznych, szczególnie wśród młodzieży, udział w uroczystościach organizowanych przez wojsko oraz władze państwowe i lokalne.

Posiadają mundury na wzór munduru noszonego przez Naczelnego Wodza oraz system stopni funkcyjnych odpowiadających stopniom wojskowym. Ćwiczą też musztrę oraz strzelanie z broni typu kbks. Piłsudczycy angażują się w różne akcje społeczne, między innymi w pomoc naszym rodakom na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, dziś terenach Litwy, Białorusi i Ukrainy.

W części województwa pomorskiego prężnie działa Okręg Kaszubsko - Pomorski (prezes - mjr Tomasz Kocent) z wydziałami powiatowymi (Kartuzy, Kościerzyna, Chojnice, Tuchola - woj. kujawsko-pomorskie), wkrótce ma powstać oddział w Bytowie, a jurysdykcją organizacyjnie obejmuje powiaty starogardzki, słupski, lęborski i człuchowski.

(ak) Fot. Adam Kiedrowski

0001
0003
0004
0005
0006
0007