Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował ze środków unijnego Funduszu Spójności projekty na rozwój i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych w ośmiu polskich aglomeracjach. Wśród nich jest Kościerzyna.
 
Dzięki unijnemu wsparciu w wysokości ponad 9 mln zł będzie możliwe przeprowadzenie przedsięwzięcia „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 18,2 mln zł, a dotacja stanowi 9,2 mln zł. Inwestycja zostanie przeprowadzona do końca 2021 r. W oczyszczalni ścieków nastąpi modernizacja pozwalająca na lepszą przeróbkę i wykorzystanie osadów ściekowych. Osiągnięcie efektu ekologicznego jest oczekiwane do końca grudnia 2022 r.

Umowę na dofinansowanie podpisano 16 maja w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie przez dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską i prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o. o. w Kościerzynie Roberta Fenniga.

NFOŚiGW wsparł też projekty w Górze Kalwarii (woj. mazowieckie), Rudzie Śląskiej (woj. śląskie), Malborku i  Ustce (woj. pomorskie), Kolnie (woj. podlaskie) oraz Mińsku Mazowieckim i Węgrowie (woj. mazowieckie). Wszystkie te przedsięwzięcia opiewają na łączną sumę ponad 236 mln zł, a dotacje przekazane przez NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosą ponad 121 mln zł.  

(r)

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 4_2005 copy
 • 4_2007 copy
 • 4_2009 copy
 • 2_2009 copy
 • 062012
 • 3_2007 copy
 • 4_2006 copy
 • 3_2009 copy
 • 5_2009 copy
 • jedynka09-2014
 • 5_2008 copy
 • 6_2006 copy
 • 6_2007 copy
 • 7_2008 copy
 • 9_2008 copy
 • 1_2009 copy
 • 7_2006 copy
 • 3_2006 copy
 • 6_2005
 • 12_2006 copy
 • 1_2008 copy
 • 122012
 • 5_2006 copy
 • jedynka10-2014
 • 1_2005
 • 5_2005 copy
 • 2_2005
 • 1_2007 copy
 • 092012
 • jedynka03-2013
 • 9_2006 copy
 • jedynka6-2014
 • 11_2006 copy
 • 4_2008 copy
 • 6_2008 copy
 • jedynka12-2013
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 2_2006 copy
 • 5_2007 copy
 • 3_2008 copy
 • 2_2007 copy
 • 1_2006 copy
 • 7_2007 copy
 • 2_2008 copy
 • 8_2008 copy
 • 10_2006 copy
 • jedynka12-2014
 • 3_2005
 • 8_2006 copy
 • 7_2009 copy