Nie było wielkich niespodzianek w powstaniu nowych władz powiatu. Podczas inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Kościerskiego radni wybrali przewodniczącego i jego dwoje zastępców oraz zarząd powiatu.

 

19 radnych złożyło ślubowanie, a następnie przeszło do tworzenia prezydium rady oraz zarządu powiatu. W tajnym głosowaniu radni wybrali na przewodniczącego Rady Powiatu Kościerskiego Marcina Modrzejewskiego (Wspólny Powiat Kościerski) . Głosów za - 11, przeciw 5, wstrzymujących się 2. Jego kontrkandydat, Piotr Lizakowski (Razem dla Powiatu) uzyskał 6 głosów za, przeciw 11, wstrzymujących się 1 oraz 1 głos nieważny. Wybrano też wiceprzewodniczących: Katarzynę Karczewską (PiS) i Tomasza Derrę (Wspólny Powiat Kościerski).

Prezydium Rady Powiatu Kościerskiego. Od lewej: Tomasz Derra, Marcin Modrzejewski, Katarzyna Karczewska.

 

W kolejnych głosowaniach wybierano członków zarządu powiatu. Na stanowiska starosty zgłoszono Alicję Żurawską (Wspólny Powiat Kościerski) i Andrzeja Hinca (Razem dla Powiatu). W tajnym głosowaniu wygrała Alicja Żurawska (12 głosów za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący), kontrkandydat uzyskał 6 głosów za, 11 przeciw i 2 wstrzymujące.

 

Zarząd powiatu został ustanowiony w następującym składzie: starosta Alicja Żurawska, wicestarosta Piotr Laska (Wspólny Powiat Kościerski), członkowie zarządu: Grzegorz Czajkowski (Wspólny Powiat Kościerski), Piotr Gierszewski (PiS) i Czesław Cyra (Wspólny Powiat Kościerski).

(ak) Fot. Adam Kiedrowski

Zarząd Powiatu Kościerskiego. Siedzą od lewej: Grzegorz Czajkowski, Alicja Żurawska, Piotr Laska, Czesław Cyra.

 

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 2_2008 copy
 • 6_2007 copy
 • 122012
 • 10_2006 copy
 • 4_2008 copy
 • 3_2009 copy
 • 9_2008 copy
 • 2_2009 copy
 • 7_2008 copy
 • 092012
 • 7_2009 copy
 • 4_2006 copy
 • 1_2008 copy
 • 062012
 • 3_2008 copy
 • 6_2005
 • 3_2006 copy
 • jedynka6-2014
 • 8_2006 copy
 • 5_2006 copy
 • 12_2006 copy
 • 8_2008 copy
 • 6_2006 copy
 • 5_2007 copy
 • 5_2009 copy
 • 1_2007 copy
 • 3_2007 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • jedynka12-2013
 • 1_2005
 • 4_2009 copy
 • 2_2007 copy
 • 1_2006 copy
 • jedynka12-2014
 • 2_2005
 • jedynka03-2013
 • 4_2005 copy
 • 2_2006 copy
 • 7_2006 copy
 • 3_2005
 • jedynka09-2014
 • jedynka10-2014
 • 5_2005 copy
 • 9_2006 copy
 • 1_2009 copy
 • 7_2007 copy
 • 11_2006 copy
 • 5_2008 copy
 • 4_2007 copy
 • 6_2008 copy