Podczas uroczystej gali 22 marca 2019 r. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wręczył listy gratulacyjne studentom, którzy wyróżniają się osiągnięciami naukowymi i artystycznymi. To 38 osób z województwa pomorskiego. Studiują na uczelniach medycznych, artystycznych, ekonomicznych i inżynierskich.

Stypendia marszałka województwa pomorskiego za osiągnięcia naukowe i artystyczne przyznawane są od 2002 r. W tym roku do urzędu wpłynęło 66 podań o stypendium. Komisja wyróżniła 38 osób, które otrzymały stypendium w wysokości 380 zł miesięcznie (wypłacane przez dziewięć miesięcy). – To fajna sprawa – powiedziała na gali studentka Weronika. – Bardzo się cieszę, bo uważam, że taka pomoc jest nam bardzo potrzebna. Dzięki stypendium mamy szansę na rozwijanie własnych pasji. Stypendium motywuje mnie do jeszcze lepszej pracy i nauki, ale przy okazji odciąża naszych rodziców – tłumaczyła.

Województwo pomorskie wspiera edukację na każdym szczeblu, co jest inwestycją w kapitał ludzki Pomorza. – Naszym celem jest przyciąganie, rozwój i zatrzymanie talentów, które staną się siłą napędową regionu –mówił podczas gali marszałek Mieczysław Struk. – Dlatego niezwykle mnie cieszy obserwowanie powiększającej się w każdym roku liczby młodych ludzi składających wnioski o stypendia. Świadczy to o tym, że grono studentów, którzy aktywnie chcą kształtować swoją ścieżkę zawodową, stale się powiększa. Zależy nam, aby studenci pomorskich uczelni nie tylko osiągali dobre wyniki w nauce, ale również wykazywali się inicjatywą i aktywnością w osiąganiu wyznaczonych przez siebie celów zawodowych – podkreślił marszałek Struk.

Warunkiem otrzymania stypendium była średnia ocen nie mniejsza niż 90 proc. średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku, znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz oświadczenie studenta o zamieszkiwaniu województwa pomorskiego. Na korzyść studenta działała także duża aktywność na polu naukowym, artystycznym i sportowym, np. publikacje w czasopismach branżowych, wystąpienia na konferencjach, zgłaszane patenty i wzory użytkowe oraz nagrody i wyróżnienia w konkursach.

– Konkurencyjne szkolnictwo wyższe i solidnie wykształceni absolwenci są jednym z celów strategicznych, jakie stawia przed sobą region – tłumaczył Mieczysław Struk. – Samorząd Województwa Pomorskiego podejmuje starania, żeby nie były to tylko deklarowane zapisy w dokumentach strategicznych, ale realne działania dotyczące między innymi budowy i modernizacji infrastruktury uczelni – zaznaczył Struk.

(mp)

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii