Ponad jeden miliard i 56 milionów złotych samorząd województwa pomorskiego przeznaczył w przyszłorocznym budżecie na wydatki. Największą część pochłonie dział związany z transportem i łącznością.

Z kwoty 1 056 965 603 zł najwięcej, bo 424,7 mln zł zostanie przeznaczone na organizację transportu, finansowanie ulg ustawowych oraz budowę i modernizację dróg wojewódzkich.

Na remonty i modernizacje dróg wojewódzkich przewidziana jest kwota 171,62 mln zł. Z tych pieniędzy Zarząd Dróg Wojewódzkich realizować będzie między innymi takie zadania wieloletnie, jak przebudowa drogi wojewódzkiej 515 w Starym Dzierzgoniu czy drogi 214 pomiędzy Skorzewem a Kościerzyną. Kontynuowane będą także rozpoczęte inwestycje, jak np. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 czy budowa magazynu soli w Trąbkach Wielkich.

Drugą największą pozycją w budżecie województwa jest ochrona zdrowia, polityka społeczna i rodzinna. W tym przypadku planowane wydatki wyniosą 202,6 mln zł. 82,1 mln zł na rozbudowę i modernizację budynków, zakup wyposażenia oraz termomodernizację otrzymają szpitale. Dzięki 135 000 tys. zł rozszerzony na całe województwo zostanie program szczepień przeciwko pneumokokom dla seniorów. Realizowane będą dalej wieloletnie programy takie jak np. Pomorskie e-zdrowie, na co przeznaczone będzie 43,4 mln zł. Na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który m.in. pośredniczy w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój jednostka ma otrzymać 18,3 mln zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczone będzie 122,1 mln zł. W tej kwocie 113,2 mln zł stanowić będą dotacje dla samorządowych jednostek kultury. Pieniądze otrzyma między innymi Teatr Wybrzeże (22 9487 720 zł). Dzięki temu prowadzona będzie dalsza modernizacja budynku, ale i przygotowane zostaną nowe spektakle. 9 583 370 zł otrzyma Polska Filharmonia Bałtycka i Polska Filharmonia Kameralna w Sopocie. W budżecie przewidziano również 1 500 000 zł dla Europejskiego Centrum Solidarności. Pomorskie muzea również nie pozostaną bez finansowania. Na muzealnictwo zapisana została kwota 33 874 640 zł. W tym jest 4 659 730 zł na kontynuację adaptacji budynku na potrzeby Muzeum Sztuki Współczesnej, które otrzyma Muzeum Narodowe w Gdańsku. Z kolei 340 000 zł pozwoli kontynuować prace w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

Budżet to również szereg innych wydatków, zapisanych w wielu działach. Do nich zaliczają się, między innymi, składki członkowskie w różnych organizacjach krajowych, jak i międzynarodowych. Kwotą 81 500 zł opłacane jest między innymi członkostwo w Związku Województw RP, a 30 000 zł w Euroregionie Bałtyk. Spłacane są też zaciągnięte zobowiązania. W 2020 roku spłacona m in. zostanie rata kapitałowa wysokości 25 000 000 zł.

 

Aleksander Olszak, UMWP/pomorskie.eu

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii