Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu został odwołany ze stanowiska.

Przypomnijmy, że ponad dwa tygodnie temu Rada Miasta Kościerzyny próbowała obronić swojego radnego, nie zgadzając się na rozwiązanie stosunku pracy pomiędzy dyrektorem PODR a ministrem rolnictwa, któremu od niedawna podlegają ośrodki doradztwa rolniczego.

O odwołaniu Aleksandra Macha pisaliśmy w artykule Radni prawie murem za dyrektorem PODR. A w tle anonim oraz Aleksander Mach, dyrektor PODR w Lubaniu, ma być odwołany

Nie pomogła zatem uchwała Rady Miasta. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel swoją decyzję o odwołaniu Aleksandra Macha doprowadził do końca.

Minister chcąc odwołać dyrektora będącego radnym, na zwolnienie którego rada gminy nie zgodziła się, powinien zaskarżyć uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wolał jednak zrobić to od ręki. Po co zatem takie uchwały jakiejś rady gminy?

Teraz Aleksander Mach w sprawie zwolnienia może złożyć pozew do Sądu Pracy. Tylko co to da?

(ak)

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz