Fundacja "Sprawni Inaczej" realizuje projekt przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością o nazwie "Dłoń - start dla młodych z niepełnosprawnością".

Skierowany jest do 18 osób, które są mieszkańcami powiatu kościerskiego, mają od 15 do 29 lat, posiadają aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, są bezrobotne lub poszukujące pracy (tzn. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy), są bierne zawodowo ( tzn. nie pracują i nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy), nie kształcą się ani nie nie szkolą.

Każdej osobie, która zakwalifikuje się do udziału w projekcie zapewnione zostaną:
- działania psychologiczno - doradcze (określenie indywidualnej ścieżki zawodowej, stworzenie Indywidualnego Programu Działania, grupowe warsztaty tzw. kompetencji miękkich oraz działania motywujące)
- szkolenia zawodowe (zgodnie z wcześniejszą diagnozą)
- 3- miesięczne staże zawodowe z częściową asystą trenera pracy
- wsparcie relacji uczestnika projektu z pracodawcą prowadzone przez prawnika.
 
W ramach projektu przewidziane zostały rekrutacje w terminach:

- 05.09 - 28.10.2016 r.
- 02.01 - 24.02.2016 r.

Rekrutacja prowadzona będzie w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.00.

Wszyscy zainteresowani powinni przynieść aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, świadectwa ukończenia szkół oraz dokumentację medyczną.

Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel. : 664 365 693

(km)