Wraz z początkiem roku szkolnego funkcjonariusze ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie prowadzą wzmożone kontrole w okolicach szkół i na drogach dojazdowych. Mundurowi sprawdzają właściwe oznakowania przejść dla pieszych oraz czy kierowcy oraz piesi respektują zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W pierwszym dniu nauki mundurowi gościli w Szkole Podstawowej 2 w Kościerzynie. Podczas spotkania policjanci omówili zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pamiętajmy, żeby dziecko było bezpieczne podczas drogi do szkoły, aby każdy pieszy wyposażony był w element odblaskowy. Przypominamy, że zgodnie z przepisami pieszy (bez względu na wiek) poruszający się po zmierzchu poza terenem zabudowanym, ma obowiązek używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych użytkowników dróg. Funkcjonariusze zapowiadają również wzmożone kontrole drogowe w pierwszych tygodniach września.

(r)