Niesprzątanie odchodów po swoim psie to zwyczaj, który trudno wykorzenić niektórym właścicielom czworonogów. Wokół bloków, na trawnikach, a nawet chodnikach niesprzątnięte psie kupy dosadnie świadczą o poziomie niektórych mieszkańców. Niestety, do katalogu antyspołecznych zachowań dochodzi... wyrzucanie śmieci przez okna.

 

I nie jest to rzadkie zjawisko, bowiem Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, będące administratorem wielu budynków w Kościerzynie musiało zareagować pisząc do mieszkańców wstydliwy apel:

"Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kościerzynie zwraca się w imieniu właścicieli wspólnoty mieszkaniowej budynku o przestrzeganie regulaminu porządku domowego i NIE WYRZUCANIE ŚMIECI PRZEZ OKNA I BALKONY."

 

(ak)