Niebezpieczeństwo wypadków na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Marii Curie Skłodowskiej i Piechowskiego (tej biegnącej do szpitala) podnosiła jedna z mieszkanek Kościerzyny podczas posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych Rady Miasta.

Trzech radnych miejskich w tym przewodniczący komisji Tomasz Dargacz spotkali się we wtorek, 27 września na posiedzeniu komisji, podczas której, między innymi analizowali wnioski i skargi mieszkańców na różne zjawiska związane z porządkiem i bezpieczeństwem lub ich brakiem na terenie miasta. Jedna z mieszkanek skarżyła się na niebezpieczne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Piechowskiego i Marii Curie Skłodowskiej. Inny mieszkaniec skarżył się na pijackie ekscesy, głośne wulgaryzmy i notoryczne zabrudzanie tzw. górki przy ul. Dębowej (obok parku miejskiego) przez alkoholików okupujących to miejsce od szeregu lat. Na pytania odpowiadał komendant Straży Miejskiej, Tomasz Smuczyński argumentując, iż od wielu lat walczą z tym zjawiskiem, ale bez większych rezultatów. Radny Tomasz Dargacz pytał komendanta, czy to już nie wystarczy na odebranie sklepowi koncesji na sprzedaż alkoholu. Komendant uważa, że bardzo trudno udowodnić związek pomiędzy zakupem alkoholu w tym sklepie a pijackimi ekscesami.

Radni zajmowali się też sprawami związanymi z oznakowaniem dróg, miejską komunikacją i porządkiem w mieście.

Warto w tym miejscu dodać, że każdy mieszkaniec miasta może przyjść na posiedzenie komisji rady miejskiej i poprzez zgłaszanie swoich wniosków czy uwag mieć wpływ na sprawy swojego miasta.

(ak) Fot. Adam Kiedrowski

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 4_2006 copy
 • 11_2006 copy
 • 7_2008 copy
 • 122012
 • 9_2006 copy
 • 6_2008 copy
 • 1_2005
 • jedynka03-2013
 • 7_2009 copy
 • 062012
 • 10_2006 copy
 • 6_2007 copy
 • 2_2009 copy
 • 5_2008 copy
 • 8_2008 copy
 • jedynka10-2014
 • 5_2009 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 6_2006 copy
 • jedynka12-2014
 • 7_2007 copy
 • 4_2008 copy
 • 12_2006 copy
 • 4_2007 copy
 • 4_2005 copy
 • 2_2005
 • 2_2008 copy
 • 3_2006 copy
 • 5_2005 copy
 • 5_2007 copy
 • 3_2005
 • jedynka6-2014
 • 1_2008 copy
 • 5_2006 copy
 • 9_2008 copy
 • 092012
 • 8_2006 copy
 • 4_2009 copy
 • 2_2007 copy
 • jedynka12-2013
 • 1_2007 copy
 • 1_2006 copy
 • 3_2009 copy
 • jedynka09-2014
 • 6_2005
 • 2_2006 copy
 • 1_2009 copy
 • 3_2008 copy
 • 3_2007 copy
 • 7_2006 copy