Polscy naukowcy przeprowadzili pionierskie badanie, które pozwoliło stworzyć profil człowieka szczególnie narażonego na COVID-19 i towarzyszące objawy depresji oraz inne dolegliwości. W eksperymencie pomogła sztuczna inteligencja. Wyniki analiz mają posłużyć we wczesnym wykrywaniu zagrożeń, również po przeminięciu pandemii.


 
Mężczyźni i seniorzy mniej podatni

W wyniku przeprowadzonych badań naukowcom udało się wyodrębnić grupę, która może być szczególnie narażona na pogorszenie stanu zdrowia w wyniku pandemii. Spośród 1642 pacjentów, najmniej problemów zdrowotnych zgłaszały osoby w podeszłym wieku. Ponadto lepszym samopoczuciem, we wszystkich grupach wiekowych, cieszyli się mężczyźni. Według naukowców, to właśnie te osoby wykazują najwyższą odporność na zwiększony poziom stresu i stanów depresyjnych.

 

Młodzi ludzie radzą sobie gorzej

Choć mogłoby się wydawać, że młodzi ludzie mają więcej energii i witalności, to właśnie ta grupa wiekowa okazała się być najbardziej narażona na takie dolegliwości, jak nadmierny poziom lęku, depresja, bóle głowy, nietypowe bóle ustno-twarzowe i zaburzenia skroniowo-żuchwowe. Gdyby stworzyć reprezentatywny obraz takiego pacjenta, byłaby
to samotna Europejka poniżej 28 roku życia, ze średnim wykształceniem.

„To potężna grupa niezwykle istotna z punktu widzenia zarówno systemu zdrowia (...), ale też ze społecznego punktu widzenia, bo problemy zdrowotne mogą znacznie ograniczyć
ich funkcjonowanie w każdym aspekcie życia, zarówno zawodowym, jak i prywatnym" – komentował dr Gniewko Więckiewicz, psychiatra z Katedry i Oddziału Klinicznego
Psychiatrii w Tarnowskich Górach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który razem z prof. Robertem Pudlo odpowiadał za przedsięwzięcie.

 

Pomogła sztuczna inteligencja

Do badania naukowcy użyli autorskiego kwestionariusza socjodemograficznego, szpitalną skalę lęku i depresji (HADS), kwestionariusza oceny niepełnosprawności migrenowej
 (MIDAS) oraz listy kontrolnej zachowania w jamie ustnej (OBC). Specjalnie utworzone w tym celu algorytmy najpierw zebrały informację, a następnie wyodrębniły grupę pacjentów szczególnie narażonych na pogorszenie stanu zdrowia, do których w przyszłości będzie można dotrzeć szybciej i skuteczniej.

Badania prowadzone były w pierwszych miesiącach pandemii (marzec i kwiecień 2020) przez zespół składający się z przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Osoby, które zmagają się z depresją, mogą szukać pomocy w miejscowych ośrodkach interwencji kryzysowej, na infoliniach dla dzieci i młodzieży, a także w ośrodkach pomocy społecznej, które funkcjonują w każdym mieście. Istnieje też telefon zaufania 116 111 dostępny przez cały tydzień, 24 godziny na dobę.

 

News4Media, fot.: iStock

Kościerzyna 112

Województwo pomorskie

Warto wiedzieć

Ministerstwo ujawnia, jak ma wyglądać powrót do szkół

03 sierpnia, 2021 Warto wiedzieć
W dokumencie jest także mowa o nauce zdalnej.

Nie tylko z regionu

Lekarzowi i urzędnikowi. Polacy wręczają coraz więcej łapówek

11 lipca, 2021 Nie tylko z regionu
Chodzi o płacenie lub dawanie upominków za załatwienie spraw.

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 1_2005
 • 8_2006 copy
 • 2_2006 copy
 • 3_2008 copy
 • 5_2007 copy
 • 2_2009 copy
 • 11_2006 copy
 • 9_2008 copy
 • jedynka09-2014
 • jedynka10-2014
 • 4_2006 copy
 • 12_2006 copy
 • 3_2007 copy
 • jedynka03-2013
 • 6_2006 copy
 • 5_2008 copy
 • 1_2007 copy
 • 5_2009 copy
 • 4_2008 copy
 • 4_2007 copy
 • 3_2005
 • 7_2008 copy
 • jedynka12-2013
 • 9_2006 copy
 • 7_2009 copy
 • 092012
 • 6_2008 copy
 • 2_2005
 • 122012
 • 3_2009 copy
 • 10_2006 copy
 • 4_2005 copy
 • 2_2007 copy
 • jedynka6-2014
 • 4_2009 copy
 • 062012
 • jedynka12-2014
 • 6_2007 copy
 • 7_2006 copy
 • 8_2008 copy
 • 3_2006 copy
 • 2_2008 copy
 • 6_2005
 • 1_2006 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 1_2009 copy
 • 7_2007 copy
 • 5_2005 copy
 • 1_2008 copy
 • 5_2006 copy