Za unijne pieniądze powstanie aż 20 instalacji produkujących energię z odnawialnych źródeł w gminie Bytów i sąsiadującej gminie Studzienice. Umowę z burmistrzem Bytowa Ryszardem Sylką 22 grudnia podpisali marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.

 

Całkowita wartość projektu to 4,1 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi prawie 2,7 mln zł.

Nowe instalacje wykorzystujące energię słoneczną

Do końca grudnia 2021 roku na budynkach użyteczności publicznej w gminach Bytów i Studzienice zostanie zamontowanych 19 instalacji fotowoltaicznych oraz jedna pompa ciepła. W instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii zostaną wyposażone cztery remizy strażackie (w Gostkowie, w Pomysku Wielkim, w Sierznie i Płotowie) oraz trzy sale wiejskie (w Niezabyszewie, w Sierznie i w Ząbinowicach). Ponadto OZE wykorzystywać będą Wodociągi Miejskie Bytów na swoich obiektach w Przyborzycach, Mokrzynie, Pomysku Wielkim i Rekowie. Gmina Studzienice zamontuje panele fotowoltaiczne na oczyszczalni ścieków w Ugoszczy.

Dodatkowo Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno i Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie wybudują instalacje fotowoltaiczne na potrzeby działań zakładów. A Fundacja Jana Pawła II postawi instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła o mocy 88,6 kW. Dzięki realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych przez nowo zainstalowane urządzenia wyniesie 753 kW.

Unijna dotacja na OZE

Projekt realizowany przez gminy Bytów i Studzienice jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Finansowane są projekty, które polegają na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (słońca, wody, biomasy, biogazu, energii ziemi) w celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej. Wsparciem objęta jest budowa lub modernizacja źródeł produkujących energię z OZE, przede wszystkim zakup niezbędnych urządzeń do jej produkcji. Wymienione przedsięwzięcia prowadzone są w celu poprawy zarówno bezpieczeństwa  jak i bilansu energetycznego  poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału energii odnawialnych. O środki w konkursie mogły ubiegać się nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale także m.in. organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy.

Projekt gminy Bytów nie jest jedynym zadaniem, które otrzymało dofinansowanie w konkursie. Łącznie wsparcie dostało 27 projektów. Wartość wszystkich projektów wynosi 192, 9 mln zł, a kwota dofinansowania to 143,4 mln zł. W ramach zadania zainstalowane zostaną urządzenia o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie prawie 45 MW. Efektem działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 30 tys. ton równoważnika CO2.

 

 

Magdalena Ledwoń,

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 12_2006 copy
 • 9_2008 copy
 • 4_2006 copy
 • 062012
 • 5_2008 copy
 • 6_2007 copy
 • 3_2006 copy
 • 5_2006 copy
 • 7_2009 copy
 • 3_2008 copy
 • 8_2006 copy
 • jedynka12-2013
 • 1_2007 copy
 • 2_2006 copy
 • 6_2006 copy
 • 11_2006 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 2_2007 copy
 • 2_2005
 • 4_2007 copy
 • jedynka09-2014
 • 4_2008 copy
 • 7_2006 copy
 • jedynka10-2014
 • jedynka03-2013
 • 10_2006 copy
 • 8_2008 copy
 • 7_2008 copy
 • 092012
 • 5_2005 copy
 • 3_2005
 • 2_2008 copy
 • 3_2007 copy
 • 4_2009 copy
 • 4_2005 copy
 • 6_2005
 • jedynka6-2014
 • 1_2006 copy
 • 2_2009 copy
 • jedynka12-2014
 • 1_2009 copy
 • 5_2009 copy
 • 1_2005
 • 3_2009 copy
 • 122012
 • 1_2008 copy
 • 9_2006 copy
 • 7_2007 copy
 • 5_2007 copy
 • 6_2008 copy