Samorządowa spółka PKM SA ogłosiła przetarg na przygotowanie dokumentacji dla dużego przedsięwzięcia mającego na celu rozbudowę infrastruktury kolejowej na południe od granic Trójmiasta.

 

Samorząd Województwa Pomorskiego widzi konieczność rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego i dlatego poprzez swoją spółkę PKM S.A. chce dalszej rozbudowy kolei metropolitalnej. Plany miałyby dotyczyć południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (obejmuje 58 miast i gmin położonych na terenie powiatów lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, kartuskiego, gdańskiego, tczewskiego, nowodworskiego i malborskiego). Dokumentacja jest konieczna m.in. do określenia możliwości, skali trudności, nakładów i czasu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Dokument pod nazwą "Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II – Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” ma powstać do 30 września 2023 roku. Wykonawcy dokumentacji, którzy zgłoszą się do przetargu muszą przedstawić swoje oferty do 8 lutego tego roku.

 

 – Oddana do użytku w 2015 r. linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej otworzyła komunikacyjnie Trójmiasto w kierunku zachodnim i stała się silnym bodźcem do rozwoju transportu kolejowego w całym regionie – mówi marszałek województwa Mieczysław Struk. – Gdańsk Południe i jego najbliższa okolica, to silnie rozwijająca się część Gdańska i okolicznych gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo, gdzie w kolejnej dekadzie zamieszkać może aż 100 tys. nowych mieszkańców. Naszą rolą jest zapewnić im efektywny, niezawodny i niskoemisyjny transport. Dlatego jako samorząd wojewódzki zaproponowaliśmy gminom zrzeszonym w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot wspólną realizację nowego, wizjonerskiego projektu kolejowego w ramach kolejnego etapu projektu PKM – wyjaśnia marszałek.

 

 

Jak ma wyglądać II etap?

 

Punktem wyjścia dla tego wizjonerskiego projektu są rekomendowane wcześniej przez Biuro Rozwoju Gdańska warianty nowych tras kolejowych na południu Metropolii, które w lipcu 2020 roku na konferencji z udziałem samorządowców z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot przedstawili wspólnie marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Wówczas też dalsze prace nad przygotowaniem nowego projektu powierzone zostały samorządowej spółce PKM SA.

 

W ramach Studium będą analizowane nowe odcinki linii kolejowej:


Odcinek 1 – budowa/przedłużenie linii kolejowej o długości ok. 4 km od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku południowych dzielnic Gdańska do pętli Łostowice - Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych istniejącego tam węzła integracyjnego.

Odcinek 2 - budowa (przedłużenie odcinka 1) nowej linii kolejowej o długości ok. 3,5 km od węzła integracyjnego Gdańsk Łostowice - Świętokrzyska w kierunku zachodniej obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego Kowale wraz z budową tego węzła.

Odcinek 3 - budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 6-7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w istniejącą linię kolejową nr 229, pomiędzy Straszynem i Goszynem.

Odcinek 4 - modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła – Pruszcz Gdański o długości ok. 25 km.

Odcinek 5 - budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w linię kolejową nr 248 (PKM), pomiędzy przystankami Gdańsk Jasień i Gdańsk Kiełpinek.

 

– Myślę, że po sukcesie linii PKM dziś nie trzeba już nikogo przekonywać do sensowności budowy linii kolejowej w kierunku południowych dzielnic Gdańska – mówi Leszek Bonna, wicemarszałek województwa odpowiedzialny za transport w regionie. – Natomiast dzięki STEŚ poznamy m.in. wstępny koszt poszczególnych etapów inwestycji. Późniejsza decyzja o budowie PKM Południe będzie uzależniona przede wszystkim od możliwości zdobycia funduszy unijnych na jej sfinansowanie. Dlatego na tym etapie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych terminach realizacji samej inwestycji - wyjaśnia wicemarszałek.

 

(r)

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 2_2009 copy
 • 2_2008 copy
 • 1_2007 copy
 • 062012
 • 7_2009 copy
 • 4_2008 copy
 • 122012
 • 9_2006 copy
 • 2_2006 copy
 • 4_2006 copy
 • 6_2007 copy
 • 6_2006 copy
 • 6_2008 copy
 • 10_2006 copy
 • 9_2008 copy
 • 5_2007 copy
 • jedynka10-2014
 • 3_2007 copy
 • jedynka12-2013
 • 2_2005
 • 1_2008 copy
 • 5_2005 copy
 • 11_2006 copy
 • 12_2006 copy
 • jedynka6-2014
 • 7_2008 copy
 • 1_2006 copy
 • 8_2006 copy
 • 3_2006 copy
 • 4_2005 copy
 • 6_2005
 • 5_2009 copy
 • 2_2007 copy
 • 3_2009 copy
 • 4_2009 copy
 • 7_2006 copy
 • 8_2008 copy
 • jedynka09-2014
 • jedynka12-2014
 • 092012
 • 1_2009 copy
 • 3_2005
 • 4_2007 copy
 • 5_2006 copy
 • 5_2008 copy
 • 3_2008 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 7_2007 copy
 • jedynka03-2013
 • 1_2005