Dzielnicowi i funkcjonariusze ruchu drogowego z kościerskiej komendy w ramach akcji "Świeć przykładem" odwiedzili mieszkańców Łubiany na mszy świętej roratniej w kościele p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Celem spotkania było uzmysłowienie, jak niebezpieczne jest poruszanie się w okresie zimowym na drogach i w ich bezpośrednim pobliżu bez odzieży z elementami odblaskowymi. Przypomniano, przede wszystkim młodym słuchaczom, podstawowe zasady bezpieczeństwa. Funkcjonariusze pionu prewencji zachęcali do noszenia elementów odblaskowych. Po wyjściu z kościoła wszyscy uczestnicy mszy otrzymali kamizelki i paski odblaskowe przekazane przez Urząd Gminy Kościerzyna i Zakłady Porcelany Stołowej "Lubiana".

(r)