Współdomownik ma dodatni wynik wirusem SARS-Cov2 i zostaliśmy objęci kwarantanną? Należy się wynagrodzenie.

 

3 listopada wprowadzono podstawę do uzyskiwania przez osobę objętą kwarantanną w wyniku zakażenia współdomownika wirusem SARS-Cov2 osoby, wynagrodzenia albo zasiłku za ten okres.

Podstawą do wypłaty takiej osobie świadczeń za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny (wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego), będzie złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

Oświadczenie obejmie informacje:

•   imię i nazwisko oraz numer PESEL, ubezpieczonego,     
•  datę rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny (dzień, w którym domownik otrzymał informację o dodatnim wyniku testu),
•   datę zakończenia kwarantanny (kwarantanna kończy się po 7 dniach od momentu zwolnienia z izolacji zakażonego domownika),
•   imię, nazwisko, numer PESEL osoby zakażonej, a także dzień rozpoczęcia i zakończenia przez nią izolacji w warunkach domowych.

 

Według nowych przepisów kwarantanna nie może trwać dłużej niż 10 dni.

 

(r)

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • jedynka12-2014
 • 7_2007 copy
 • 5_2009 copy
 • 7_2008 copy
 • 7_2006 copy
 • jedynka09-2014
 • 3_2005
 • 2_2008 copy
 • 11_2006 copy
 • 6_2006 copy
 • jedynka10-2014
 • 10_2006 copy
 • 4_2007 copy
 • 122012
 • 8_2006 copy
 • 7_2009 copy
 • 5_2005 copy
 • 9_2006 copy
 • 1_2008 copy
 • 5_2007 copy
 • 8_2008 copy
 • 3_2006 copy
 • 3_2008 copy
 • 4_2009 copy
 • 12_2006 copy
 • 1_2007 copy
 • 5_2006 copy
 • 6_2005
 • jedynka03-2013
 • 3_2007 copy
 • jedynka12-2013
 • 2_2009 copy
 • 062012
 • 092012
 • 3_2009 copy
 • 1_2009 copy
 • 4_2008 copy
 • 1_2005
 • 5_2008 copy
 • 1_2006 copy
 • 9_2008 copy
 • 6_2007 copy
 • 2_2006 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 4_2005 copy
 • 6_2008 copy
 • 2_2007 copy
 • 4_2006 copy
 • 2_2005
 • jedynka6-2014