Większością głosów pomorscy radni wyrazili sprzeciw wobec działań polskiego rządu, który chce zawetować unijny budżet ze względu na powiązanie wypłat pieniędzy z przestrzeganiem zasad praworządności. Za przyjęciem stanowiska, wzywającego rząd do zaprzestania działania na niekorzyść kraju, głosowało 18 radnych. Sprzeciwili się radni Prawa i Sprawiedliwości.

 

Stanowisko zostało podjęte podczas 26. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego w poniedziałek, 30 listopada 2020 roku. Sesja w całości odbyła się online.

 

Projekt uchwały przedstawił Jerzy Kozdroń, przewodniczący kluby Koalicji Obywatelskiej w SWP. – W związku z dramatyczną sytuacją gospodarczą wielu krajów unijnych, konieczne jest szybkie podjęcie budżetu i utworzenie specjalnego Funduszu Odbudowy, który będzie miał do dyspozycji historycznie wysoką kwotę 750 mld euro (750 tysięcy milionów euro - red.) – mówił Kozdroń. – Zwracamy się z apelem do rządu: nie wetujcie tego dokumentu, to dla nas szansa cywilizacyjna. Bez budżetu i funduszu zostaniemy w blokach startowych, kiedy wszystkie inne państwa pójdą do przodu – podkreślił Kozdroń.

 

Przewodniczący KO w sejmiku odczytał także treść uchwały. Znalazły się w niej zapisy: „Sejmik Województwa Pomorskiego z wielkim niepokojem obserwuje działania Rządu RP w sprawie prac nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE na lata 2021–2027 i Funduszem Odbudowy. Mamy nadzieję, że wśród najwyższych władz naszego państwa górę wezmą roztropność, troska o dobro kraju, poczucie odpowiedzialności za przyszłość narodu i Rzeczpospolita – szanując praworządność – będzie konstruktywnie uczestniczyła w kształtowaniu polityki Europy”.

 

W uchwale radni podkreślili także, że „Terminowe uruchomienie nowego, wieloletniego budżetu EU jest kwestią fundamentalną dla dalszego rozwoju Pomorza. Borykając się ze skutkami pandemii, wobec potrzeb całego systemu służby zdrowia i problemów wielu branż, zablokowanie zapowiedzianego już wsparcia ze środków UE będzie bardzo bolesnym ciosem dla naszej gospodarki i społeczeństwa. Groźba pozbawienia lub ograniczenia finansowania unijnego pod znakiem zapytania stawia sens opracowanej Strategii Rozwoju Pomorza do 2030 roku, która ma być w najbliższych tygodniach przyjęta przez Sejmik Województwa Pomorskiego”.

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Sprzeciwiło się 11 osób, radni PiS. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie wicemarszałek Wiesław Byczkowski przypomniał, że do tej pory w województwie pomorskim skorzystaliśmy prawie z 50 mld zł unijnego wsparcia. - W budżecie wojewódzkim nigdy byśmy nie mieli takich pieniędzy ani takich możliwości bez UE – tłumaczył Byczkowski.

 

Michał Piotrowski

UMWP

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 2_2009 copy
 • 3_2005
 • 9_2006 copy
 • 7_2009 copy
 • 6_2007 copy
 • 1_2007 copy
 • 12_2006 copy
 • jedynka09-2014
 • 1_2008 copy
 • 1_2006 copy
 • 3_2006 copy
 • jedynka03-2013
 • 1_2005
 • 4_2008 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 5_2006 copy
 • 10_2006 copy
 • 7_2007 copy
 • 4_2009 copy
 • 1_2009 copy
 • 2_2005
 • 11_2006 copy
 • 8_2006 copy
 • 5_2008 copy
 • jedynka12-2014
 • 062012
 • jedynka10-2014
 • 3_2008 copy
 • 4_2006 copy
 • 3_2007 copy
 • 5_2009 copy
 • 4_2005 copy
 • 6_2008 copy
 • 6_2006 copy
 • 6_2005
 • 2_2008 copy
 • 9_2008 copy
 • 122012
 • jedynka6-2014
 • 2_2006 copy
 • 092012
 • 2_2007 copy
 • 3_2009 copy
 • 7_2006 copy
 • 5_2005 copy
 • 5_2007 copy
 • 8_2008 copy
 • jedynka12-2013
 • 4_2007 copy
 • 7_2008 copy