Przed rokiem przybył do Kościerzyny z południa Polski. Jako diakon uczył religii i był lubiany przez młodych ludzi. Już jako ksiądz swoją pierwszą mszę św. odprawiał 28 maja w Kościerzynie, w kościele Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w niedzielę Zesłania Ducha Świętego obchodziła uroczyście prymicje, czyli pierwszą mszę odprawianą przez dopiero co wyświęconego księdza. Kamil Sekuła, diakon Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, dzień wcześniej, czyli w sobotę 27 maja, został wyświęcony w Krakowie przez arcybiskupa lwowskiego, Mieczysława Mokrzyckiego.

 

 

 

Kamil Sekuła urodził się w 1992 roku, wychowywał się w miejscowości Landek koło Bielska-Białej w województwie śląskim. 

 

Pragnienie życia w kapłaństwie poczuł już w liceum, jednak zanim podjął decyzję minęło kilka lat. W międzyczasie, kiedy studiował teologię i fizykę, był członkiem Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea". Drugie, silniejsze odczucie powołania pojawiło się kilka lat później, kiedy modlił się w kaplicy Matki Bożej Różańcowej u dominikanów w Krakowie. Wkrótce wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

Przez rok poznawał zgromadzenie, a zgromadzenie poznawało jego. Miał czas, aby podjąć decyzję. Przekonany o swoim powołaniu w 2017 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców w Krakowie.

 

W grudniu 2021 roku złożył śluby wieczyste, pół roku później odebrał święcenia diakonatu. I jako diakon przybył na rok do Kościerzyny. Tu, między innymi, uczył religii.

 

Dał się poznać jako spokojny, uśmiechnięty i przyjazny człowiek. Przez rok zjednał sobie sympatię młodych ludzi.

 

 

- Będę dobrze wspominać Kościerzynę i żyjących tu ludzi - powiedział nam ksiądz Kamil Sekuła. - Spotkała mnie tu wielka życzliwość i mnóstwo przyjaznych gestów - dodaje.

 

Ks. Kamil Sekuła CR (Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi - Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa) formalnie będzie w Kościerzynie do początku lipca. Potem zakon wysyła go do parafii św. Antoniego z Padwy w Radziwiłłowie koło Skierniewic (województwo mazowieckie).

 

Tekst i fot. Adam Kiedrowski

 

 

 

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 4_2005 copy
 • 7_2008 copy
 • jedynka10-2014
 • 2_2005
 • 1_2008 copy
 • 12_2006 copy
 • jedynka12-2013
 • 062012
 • 8_2006 copy
 • 4_2006 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • jedynka03-2013
 • 3_2008 copy
 • 8_2008 copy
 • 5_2005 copy
 • 1_2005
 • 1_2009 copy
 • 092012
 • 6_2007 copy
 • 2_2007 copy
 • jedynka12-2014
 • 5_2007 copy
 • 3_2009 copy
 • 4_2009 copy
 • 7_2009 copy
 • 3_2006 copy
 • 1_2006 copy
 • 6_2008 copy
 • 2_2006 copy
 • 3_2007 copy
 • 5_2008 copy
 • 7_2007 copy
 • 10_2006 copy
 • 7_2006 copy
 • 6_2006 copy
 • 4_2007 copy
 • 9_2006 copy
 • 1_2007 copy
 • 5_2009 copy
 • 9_2008 copy
 • jedynka09-2014
 • 2_2009 copy
 • 11_2006 copy
 • jedynka6-2014
 • 4_2008 copy
 • 2_2008 copy
 • 3_2005
 • 6_2005
 • 122012
 • 5_2006 copy