W sobotę, 4 czerwca zmarł Honorowy Obywatel Miasta Kościerzyny, Werner Rzeźnikowski. Miał 102 lata.

 

Werner Rzeźnikowski, nestor kościerskich harcerzy, ich bohater i wzór do naśladowania, więzień obozu koncentracyjnego Stutthof, honorowym obywatelstwem Kościerzyny został wyróżniony w lipcu 2018 roku. Zawsze zapraszany i mile widziany wśród harcerzy, a w ostatnich latach odwiedzany przez nich w jego domu.

 

Werner Feliks Rzeźnikowski urodził się w 1920 roku w Tczewie w rodzinie Aleksandra i Gertrudy z domu Bielawa. Ojciec Wernera prowadził zakład fryzjerski w Tczewie. W 1923 roku rodzina przeprowadziła się do Kościerzyny. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę najpierw w zakładzie ojca później w zawodzie ślusarskim. W 1931 roku został przyjęty w poczet członków Związku Harcerstwa Polskiego. W 1932 roku zostaje druhem Drużyny Wodnej ZHP w Kościerzynie. Jako członek Drużyny Wodnej był uczestnikiem obozów żeglarskich nad jeziorem Charzykowskim oraz Międzynarodowego Zlotu Skautów Wodnych w Garczynie.

 

W trakcie II wojny światowej początkowo pracuje jako ślusarz w szkole podoficerskiej Wehrmachtu (obecnie budynek "budowlanki" w Kościerzynie). W 1941 roku zostaje skierowany na przymusowe roboty do stoczni w Gdańsku (Schichau Werft - Stocznia Schichaua). W 1941 roku w Chojnicach został zaprzysiężony na członka Szarych Szeregów i rozpoczął działalność konspiracyjną. 26 listopada 1942 roku zostaje aresztowany przez Gestapo. Początkowo zostaje osadzony w areszcie śledczym Gestapo w Gdańsku a 9 lutego 1943 roku w obozie koncentracyjnym Stutthof jako więzień polityczny. W obozie przebywa do dnia ewakuacji pieszej więźniów obozu (Marsz Śmierci) tj. do 25 stycznia 1945 roku. W lutym, po morderczym marszu trafia do obozu w Nawczu. Rano 10 marca do obozu wkroczyły pierwsze oddziały wojsk radzieckich. Po dotarciu do domu zachorował na tyfus plamisty. Po odzyskaniu zdrowia z byłymi członkami ZHP zorganizował Hufiec Kościerski ZHP. Na początku 1946 roku został mianowany i zatwierdzony przez Komendę Chorągwi w Gdańsku Komendantem Hufca ZHP w Kościerzynie.

 

W Kościerzynie pracował w Rejonie Dróg Publicznych i Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. W 1981 roku przeszedł na emeryturę. Był otoczony czułą i troskliwą opieką bliskich oraz kościerskich harcerzy.

Pan Werner Rzeźnikowski za swoją patriotyczną działalność był wielokrotnie odznaczany. W dniu 12 maja 2016 roku Rada Miasta Kościerzyny przyznała mu Medal im. Tomasza Rogali. Medal ten stanowi drugie, po Honorowym Obywatelstwie Miasta, odznaczenie Rady Miasta Kościerzyna przyznawane za wybitne zasługi dla miasta, w kraju i za granicą.

W 2015 roku ukazała się książka pt. „Szary nr 19384” autorstwa Elżbiety Szybowskiej opisująca życie Wernera Rzeźnikowskiego.

 

Pogrzeb śp.Wernera Rzeźnikowskiego odbędzie się w środę, 8 czerwca o godz. 11.30 mszą św. w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie.

 

(ak) Fot. Adam Kiedrowski

 

 

 

 

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 6_2006 copy
 • 1_2006 copy
 • 3_2008 copy
 • jedynka03-2013
 • 092012
 • 5_2007 copy
 • 10_2006 copy
 • 5_2005 copy
 • 8_2006 copy
 • 1_2007 copy
 • 3_2009 copy
 • 2_2009 copy
 • 3_2006 copy
 • 7_2008 copy
 • 2_2007 copy
 • 4_2006 copy
 • 12_2006 copy
 • 3_2007 copy
 • jedynka09-2014
 • 7_2009 copy
 • 2_2006 copy
 • 7_2006 copy
 • 4_2009 copy
 • jedynka10-2014
 • 3_2005
 • 7_2007 copy
 • 5_2008 copy
 • 1_2005
 • 2_2005
 • 1_2008 copy
 • 8_2008 copy
 • jedynka6-2014
 • jedynka-pazdziernik2012
 • jedynka12-2013
 • 4_2005 copy
 • 6_2005
 • 2_2008 copy
 • 062012
 • 9_2008 copy
 • 6_2007 copy
 • 122012
 • 4_2008 copy
 • 5_2006 copy
 • 11_2006 copy
 • 4_2007 copy
 • 5_2009 copy
 • 1_2009 copy
 • 9_2006 copy
 • jedynka12-2014
 • 6_2008 copy